Chợ Đồn tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của

Sáng 31/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 178 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.500 đại biểu dự.
Huyện Chợ Đồn theo dõi hội nghị tại 23 điểm cầu với gần 2.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Hội trường UBND huyện dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công tác tại các cơ quan cấp huyện;Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện. Các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ khối các cơ quan trực thuộc Huyện ủy.Trưởng các hội quần chúng cấp huyện; Toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên khối Đảng, đoàn thể, chính quyền huyện.

Huyện Chợ Đồn theo dõi hội nghị tại 23 điểm cầu với gần 2.000 đại biểu tham dự.
Các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt một số nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 62-KL/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Lục Do quán triệt: Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 – 2026. Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đại biểu theo dõi Hội nghị tại điểm cẩu UBND huyện
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị. Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra. Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Theo kế hoạch của Huyện uỷ Chợ Đồn, sau hội nghị học tập trực tuyến, các Chi, đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 14 tháng 9 năm 2022 và báo cáo kết quả học tập, quán triệt về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.
Tác giả: Nông Đuổng- Ngọc Khu
Bài trướcTăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2022 – 2023
Bài tiếp theoVăn phòng Nông thôn mới huyện rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây