Chợ Đồn tập trung triển khai hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Theo Nghị quyết số 68/NQ – CP, người lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ bao gồm các Chính sách:

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc.

7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em.

8. Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0); Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Hỗ trợ một lần đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

10. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

11. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

 Ông Nguyễn Đức Nam, Phó Trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội huyện (người mặc áo trắng) kiểm tra hồ sơ các đối tượng thuộc diện xét theo Nghị quyết số 68/NQ – CP.

Qua kết quả rà soát, đến thời điểm này người lao động đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ các chính sách theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP tại huyện Chợ Đồn chủ yếu thuộc các nhóm đối tượng hưởng Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0); hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với  Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và một số Chính sách khác, đang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị chuyên môn như: Chi Cục Thuế và Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện,… tuyên truyền để người dân, các đối tượng có nhu cầu nắm được các chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 68/NĐ –CP.

Hiện nay, nhóm đối tượng hưởng Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được Bảo hiểm xã hội huyên gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 56 đơn vị sử dụng lao động để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, số lao động được giảm mức đóng là 1.330 người với tổng số tiền (tạm tính) được giảm trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 – 30/6/2022) là 294.704.860 đồng.

Nhóm đối tượng Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0); hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi nhận kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 5/8/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, hướng dẫn các đối tượng thuộc diện làm hồ sơ. Anh Ma Đình Chương, Công chức Văn hóa –  xã hội xã Đồng Lạc cho biết: Sau khi có văn bản của UBND huyện, bản thân anh đã trực tiếp tham mưu cho UBND xã thành lập Hội đồng thẩm định, phối hợp với các trưởng thôn rà soát các đối tượng tại xã, đến nay đã có một số  công dân có đầy đủ các giấy tờ theo quy định và đã nộp danh sách về Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội huyện. Việc triển khai được xã thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Theo thông báo của Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn, từ ngày 27/4 đến ngày 7/7/2021 huyện Chợ Đồn có 217 công dân cách ly tập trung, 476 công dân cách ly tại nhà, trong đó có 12 công dân thuộc đối tượng thuộc F0 ( 11 công dân cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Kạn, 01 công dân cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú); 45 công dân thuộc đối F1, 209 công dân thuộc đối tượng F2, 266 công dân thuộc đối tượng F3. Tuy nhiên căn cứ theo các quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid -19 ( F0); Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế ( F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, thì chỉ có 12 công dân thuộc đối tượng F0 và 45 công dân thuộc đối tượng F1 thuộc diện làm hồ sơ để trình thẩm định. Ngoài các đối tượng trên, hiện tại Trung tâm y tế huyện vẫn tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện để chuyển danh sách về các xã, thị trấn hướng dẫn tiếp tục làm hồ sơ.

Ông Ma Văn Dũng, Trưởng Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội huyện cho biết: Phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện. Hiện tại đã tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ các đối tượng từ các xã, thị trấn để trình hội đồng thẩm định cấp huyện xét duyệt.

Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 68/NĐ-CP, UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan làm đúng quy trình, thời gian lập danh sách, xét duyệt đối tượng, quyết định trợ cấp đến đối tượng của từng đơn vị, từng cấp đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND giao; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.Nguyên tắc hỗ trợ là mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ, người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền và chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đã và đang được huyện Chợ Đồn tích cực triển khai thực hiện, quá trình thực hiện huyện cũng đang gặp khó khăn như: khó xác định đối tượng F1, về vấn đề này, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đề nghị với Sở y tế tỉnh Bắc Kạn xem xét có hướng dẫn cụ thể hơn. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng không thể lấy được biên lai thanh toán tiền ăn, nhất là đối tượng cách ly tại nhà. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hi vọng Nghị quyết 68 của Chỉnh phủ sẽ được triển khai thực hiện một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Khẳng định được quyết sách hợp lòng dân, có sức mạnh lan tỏa, tạo thêm động lực cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ.

Bài trướcChợ Đồn sẵn sàng cho năm học 2021 – 2022
Bài tiếp theoLá chắn chống dịch nơi cửa ngõ