Chợ Đồn tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021

Xã Nghĩa Tá đạt chuẩn NTM năm 2020

Năm 2021, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu nâng bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của toàn huyện lên 13 tiêu chí/xã. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 03 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xây dựng 2 xã Phương Viên và Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đăng ký và hoàn thành từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu mỗi xã có từ 01 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị năm 2021. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình được triển khai thực hiện xuyên suốt từ huyện đến cơ sở. Ngay từ đầu năm, sau khi rà soát các tiêu chí NTM của các địa phương, tháng 3/2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 363/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong những tháng đầu năm, các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chính sách, văn bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phát huy vai trò chủ thể của người dân về sản xuất, nâng cao đời sống, ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa NTM ở các khu dân cư và trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội. Cùng với đó, thực hiện quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm có thương hiệu ở từng địa phương, giúp người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, từ khi triển khai chương trình OCOP, nhiều sản phẩm nông sản của huyện được khách hàng đánh giá cao và đã tạo được thương hiệu trên thị trường như: Hồng không hạt, Chè Shan tuyết, Măng khô,Trà hoa vàng, Gạo Japonica, Cơm cháy gạo nếp nương, bún khô… Các sản phẩm này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và tạo sự thay đổi rõ rệt về hạ tầng kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn.

Người dân chung sức xây dựng NTM ( ảnh chụp thời điểm chưa quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19)

Theo báo cáo của UBND huyện, qua rà soát, đến thời điểm này, ngoài 3 xã Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 xã đạt 14 tiêu chí (Bằng Lãng), 7 xã đạt 13 tiêu chí (Nam Cường, Đồng Lạc, Ngọc Phái, Yên Thịnh, Phương Viên, Yên Phong, Lương Bằng), 1 xã đạt 12 tiêu chí (Quảng Bạch), 3 xã đạt 11 tiêu chí (Bản Thi, Bằng Phúc, Yên Mỹ), 2 xã đạt 10 tiêu chí (Đại Sảo, Bình Trung), 2 xã đạt 9 tiêu chí (Xuân Lạc, Tân Lập).Đối với các thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM, đến nay có 02 thôn đạt 15 tiêu chí; Có 05 thôn đạt 14 tiêu chí; Có 10 thôn đạt 10-13 tiêu chí; Có 03 thôn đạt 6-8 tiêu chí.

Xã Yên Thịnh là 1 trong 2 địa phương phấn đấu về đích NTM năm 2021, đến nay xã còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường. Để thực hiện đảm bảo về đích theo đúng tiến độ, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền xã Yên Thịnh đã rà soát các tiêu chí chưa đạt để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng vào cuộc. Huy động mọi nguồn lực thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng. Xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả, cụ thể, năm 2021, xã đang triển khai 2 Dự án phát triển sản xuất trồng ngô ngọt và phát triển sản xuất chăn nuôi trâu, bò vỗ béo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.Vận động nhân đân tăng gia lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm phấn đấu đưa thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên.Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động các hộ kinh doanh, chủ cơ sở thực hiện các nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo ông Nông Đình Huế, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh: Để thực hiện các tiêu chí còn lại đòi hỏi rất lớn về tinh thần ủng hộ, đồng thuận từ phía người dân, bởi ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước thì cần sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ chính người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Yên Thịnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ưu tiên tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Để thực hiện đạt mục tiêu nâng bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của toàn huyện lên 13 tiêu chí/xã, thời gian tới huyện Chợ Đồn tiếp tục huy động mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tăng cường nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở coi việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến định hướng cách thức xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và phát huy dân chủ ở cơ sở
Bài tiếp theoTrực tuyến Chính phủ khóa XV(15) họp phiên toàn thể đầu tiên, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ