Chợ Đồn tập trung thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới

Huyện Chợ Đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trong tình hình mới, từng bước góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 Nâng cao chất lượng Dân số góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 Cũng như các địa phương của tỉnh Bắc Kạn, trong bối cảnh tình hình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoạt động Dân số – KHHGĐ đến người dân không bị gián đoạn. Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Phòng Dân số triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm, trong đó ưu tiên các hoạt động quan trọng, thiết yếu đến người dân như: tăng cường công tác truyền thông giáo dục về Dân số nhằm góp phần chuyển biến nhận thức, thái độ, hành vi của nhân dân về thực hiện chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Củng cố, duy trì mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình(SKSS/KHHGĐ), dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Thường xuyên báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số – KHHGĐ thực hiện theo quy định của Chi cục Dân số – KHHGĐ; Triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số – KHHGĐ đến xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn năm 2021; Triển khai các hoạt động tập huấn, hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới, các chương trình đề án nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng đến Kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021).
 Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số – KHHGĐ từ huyện đến cơ sở, năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Dân số và phát triển trên địa bàn huyện cơ bản được triển khai. Kết quả, tỷ số giới tính khi sinh đạt ở mức sinh học bình thường; tổng thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 100% kế hoạch giao,..
Tuy nhiên, những năm gần đây tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng do tâm lý thích nhiều con, thích có con trai,… Theo thống kê của Trung tâm y tế huyện, năm 2021, số trẻ sinh ra trên 400 trẻ, 08 tháng đầu năm số trẻ là con thứ ba trở lên 60 trẻ/ 16 xã, thị trấn…Bên cạnh đó, Viên chức trạm y tế xã mới được phân công kiêm thêm nhiệm vụ làm công tác Dân số – KHHGĐ chưa được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nên chưa nắm bắt kịp thời khi triển khai kế hoạch.
Ông La Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện cho biết: Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo Phòng Dân số đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác Dân số – KHHGĐ; phối hợp với các xã, thị trấn vận động, tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về sinh đẻ kế hoạch, tư vấn, thuyết phục người dân thực hiện tốt các nội dung trong công tác Dân số – KHHGĐ, đặc biệt đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, cấp phát tờ rơi đến các đối tượng, treo khẩu hiệu, panô, băng zôn tuyên truyền…
Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, từng bước giải quyết các vấn đề về cơ cấu dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh. Duy trì mức sinh thấp hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đáp ứng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành y tế huyện sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản đến từng đối tượng người dân; duy trì hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGĐ như: Khám thai định kỳ, khám sàng lọc trước sinh, sau sinh, cung cấp các biện pháp  tránh thai, điều trị bệnh phụ khoa… tại các cơ sở y tế trên các địa bàn huyện. Bên cạnh đó tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác dân số và phát triển, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh,  khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, nâng cao chất lượng dân số…
Để thực hiện thành công các mục tiêu về công tác Dân số – KHHGĐ trong tình hình mới, huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp như: tiếp tục thay đổi tư duy, nhận thức của người dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp; tổ chức truyền thông thay đổi hành vi; xây dựng pháp luật và chính sách, thực hiện tốt chính sách Dân số; củng cố và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ; đầu tư và quản lý tài chính; củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác Dân số.
Tác giả: Nông Đuổng

 

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 24 tháng 12 năm 2021
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động Trang/Cổng thông tin điện tử và cung cấp thông tin năm 2021