Chợ Đồn tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo năm 2021

 Các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo được hỗ trợ kịp thời giúp hộ nghèo

phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Để đạt mục tiêu trên, huyện Chợ Đồn đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong đó tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý… Dùng các chính sách làm “đòn bẩy” thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, thông tin về giảm nghèo nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đồng thời khơi dậy mạnh mẽ ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 327 lao động trong đó riêng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 31 người; giải ngân 4,5 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho 36 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo vay để phát triển kinh tế, giải ngân gần 2,5 tỷ đồng vốn vay giải quyết việc làm  cho 26 dự án và 20 hợp đồng để  xuất khẩu lao động; xây dựng kế hoạch mở 30 lớp dạy nghề cho khoảng 900 học viên lao động nông thôn. Ngoài ra huyện cũng chỉ đạo các ban ngành chuyên môn và các địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, điện, nước sinh hoạt, thông tin đến các đối tượng là học sinh vùng khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo qua đó góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
Bài tiếp theoHội nghị phản biện Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và trâu, bò sinh sản; Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây đậu tương