Chợ Đồn tập trung thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

 Bà con nông dân thôn Bản Ca, xã Bình Trung thu hoạch lúa xuân 2019

Đối với lúa xuân, cơ cấu giống  bà con chủ yếu gieo trồng các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, chất lượng tốt như: Khang dân 18, Khang dân đột biến, PC 6. Ngoài ra một số địa phương trồng các loại giống lúa lai như: Tạp giao I, Q­.ưu số1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Syn 6.

Tại xã Bằng Lãng, vụ xuân năm nay, xã gieo cấy được 52,4 ha, đạt 113,9% kế hoạch. Theo đánh giá của xã, lúa xuân năm nay dự ước năng suất đạt 51 tạ/ha, giảm so với năm 2018. Nguyên  nhân là do điều kiện khí hậu không thuận lợn dẫn đến sâu bệnh hại trên cây lúa.  Hiện nay  bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa để  tiếp tục sản  xuất vụ mùa.

Đối với xã Rã Bản thời điểm này số diện tích thu hoạch đạt khoảng 80%.  Lãnh đạo cho biết:  năm nay năng suất lúa suất đạt thấp hơn so với vụ xuân năm 2018, dự ước khoảng 51 tạ/ha. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, xã đã chỉ đạo bà con thực hiện thu gom rơm rạ, chuẩn bị làm đất sản xuất vụ mùa.

Cũng giống như những vụ sản xuất khác, bà con nông dân toàn huyện  đã tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đặc biệt là thu hoạch lúa nên tiến độ thu hoạch được nhanh hơn, điều đó giúp người dân giải phóng phần lớn sức lao động, hiệu quả công việc đạt cao hơn.

Theo khung thời vụ, bà con sẽ hoàn thành việc cấy lúa mùa trong tháng 7/ 2019, do vậy sau khi thu hoạch xong lúa xuân bà con sẽ tiến hành sản xuất vụ mùa. Để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, bà con đã bắt đầu gieo mạ từ đầu tháng 6, tập trung chăm sóc mạ đảm bảo thời vụ gieo cấy. Với những diện tích lúa xuân đã thu hoạch xong, đã chủ động làm đất, vận chuyển phân ra đồng, tu sửa kênh mương thủy lợi phục vụ nước tưới. Đối với  giống lúa, cơ bản gieo cấy giống lúa bao thai.

Năm 2019, huyện Chợ Đồn đưa ra chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.182 tấn, trong đó riêng thóc là 22.479 tấn. Đối với vụ mùa, diện tích gieo cấy đạt 2.520 ha, dự ước năng suất đạt 48 tạ/ha, sản lượng 12.096 tấn.  Để sản xuất vụ mùa được thuận  lợi, huyện  đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm ra các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, biện pháp canh tác đã được đánh giá cao trên địa bàn tỉnh; tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, vi sinh, các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…   Đặc biệt là gieo trồng, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn ở từng thời kỳ và giai đoạn để đem lại hiệu quả cao khi thu hoạch./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn: đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình phát triển đàn lợn ta địa phương giai đoạn 2014 – 2018