Chợ Đồn tập trung thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa 2019, huyện Chợ Đồn gieo trồng cây lúa được 2.438,91 ha/2.520 ha,  đạt 96,78%, giống lúa được sử dụng chủ yếu là Bao thai.  Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất ngay từ đầu năm, đặc biệt là đảm bảo khung thời vụ gieo trồng, sử dụng cơ cấu giống phù hợp với từng địa phương, đảm bảo ổn định nguồn nước tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên cây lúa mùa phát triển tốt. Dự ước năng năng suất lúa mùa năm 2019 đạt 45,9 tạ/ha, sản lượng đạt 11.200 tấn.

 Bà con nông dân xã Phương Viên tập trung thu hoạch lúa mùa 2019

Để tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra làm ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng sản phẩm, các xã thị trấn và ngành chuyên môn đã khuyến cáo bà con nông dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín, không phơi lúa ngoài đồng. Sau khi thu hoạch xong lúa, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông – xuân 2019-2020 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Bài trướcCác đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số thôn, tổ trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoGiám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của của Ban Bí thư Trung ương Đảng