Chợ Đồn tập trung sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022

Những ngày này nông dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực xuống đồng sản xuất vụ xuân để đảm bảo đúng khung thời vụ.

 

 Người dân thôn Nà Liền, xã Nam Cường chủ động gieo mạ trước tiết Lập xuân (04/02/2022)
 Vụ Xuân năm 2022, huyện Chợ Đồn có kế hoạch gieo trồng 2.760 ha cây lương thực có hạt; diện tích cây chất bột 95,0 ha; rau, đậu các loại 270,0 ha; cây công nghiệp ngắn ngày 104,0 ha. Đến thời điểm này đã gieo mạ hoàn thành đạt 100% diện tích cấy và được che phủ ni lon để phòng chống rét; làm đất cấy lúa đạt đạt 94% diện tích = 1.664 ha/1.770 ha kế hoạch; cây ngô trồng được 45ha/990 ha kế hoạch; Các cây trồng khác người dân đang tích cực làm đất, chuẩn bị giống, vật tư để gieo trồng đúng khung thời vụ; Cây trồng vụ Đông-Xuân 2021-2022 được người dân quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của ngành chuyên môn: Cây rau, đậu, đỗ các loại là  255,0 ha, khoai tây 7,0 ha, cây kiệu 3,3 ha, hiện đang phát triển tốt.

 

 Diện tích cây Khoai Tây của HTX Nam Cường được ngành chức năng quan tâm hướng dẫn chăm sóc.
Trong bối cảnh khí hậu thời tiết biến đổi bất thường có rét đậm, rét hại và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch giao trong sản xuất nông nghiệp. Phòng Nông nghiệp và PTNT,Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến cáo người dân gieo trồng đúng cơ cấu giống cây trồng, đúng thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, thu hoạch. Chủ động điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại, quy mô, thời điểm gây hại để thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả không gây ảnh hưởng đến sản xuất.
Với quyết tâm sản xuất vụ Xuân theo đúng Phương án sản xuất đã đề ra. Hy vọng, vụ Xuân 2022 huyện Chợ Đồn sẽ khắc phục được những khó khăn về thời tiết để giành một mùa vụ thắng lợi, tạo đà cho sản xuất vụ tiếp theo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.
Tác giả: Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT
Bài trướcNhà máy gạch Tuynel Chợ Đồn đi vào sản xuất ổn định, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
Bài tiếp theoNhững “hạt nhân” văn nghệ ở xã Đồng Lạc góp phần gìn giữ làn điệu Then Tày