Chợ Đồn tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ngay sau khi lĩnh hội các nội dung của kế hoạch rà soát và được hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo do ban chỉ đạo huyện tổ chức v ào ngày 12/10, 20/20 xã thị trấn trong toàn huyện đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo và thành lập các tổ điều tra từ cơ sở. Trong đợt điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm nay, huyện Chợ Đồn có 228 tổ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ tiến hành điều tra tại 228 thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn. Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do UBND xã, thị trấn đang quản lý (trong đó toàn huyện hộ nghèo là 1976 hộ, hộ cận nghèo là 1376 hộ); một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo. Tiêu chí rà soát áp dụng theo quy định tại Quyết định số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra, rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình. Mục đích của việc rà soát nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hằng năm.

 Thành viên BCĐ  điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đồng Thắng

tổng hợp các mẫu biểu để chuyển tới các Tổ điều tra tại cơ sở

Theo kế hoạch, các tổ điều tra sẽ báo cáo kết quả điều tra về ban chỉ đạo xã, thị trấn trước ngày 10/11 và ban chỉ đạo của các xã, thị trấn sẽ tổng hợp phân loại và lập danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo kết quả rà soát của tổ điều tra đã được thông qua cuộc họp dân ở các thôn, tổ báo cáo về Ban chỉ đạo cấp huyện thông qua cơ quan thường trực Phòng lao động Thương binh xã hội huyện trước ngày 20/11/2020.

Bài trướcChợ Đồn nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Bài tiếp theoChợ Đồn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc