Chợ Đồn tập trung rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

 Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Nà Chợ xã Yên Phong. 

Thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của UBND huyện, xã Yên Phong đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và trưng tập rà soát viên tham gia công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Với 17 thôn bản, xã Yên Phong là một trong những địa phương có địa bàn dân cư tương đối lớn so với các xã khác trên địa bàn do vậy để đảm bảo tiến độ đề ra, thời điểm này, các thôn bản đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá phấn đấu đến 5/11 sẽ hoàn thành sơ bộ công tác điều tra, rà soát. Ông Nông Văn Chín – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: Năm nay, xã có 135 hộ nghèo và 191 hộ cận nghèo nằm trong danh sách  rà soát theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do UBND xã đang quản lý. Ngoài ra, có thể rà soát thêm một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo. Tiêu chí rà soát áp dụng theo quy định tại Quyết định số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Cùng với đó, năm 2021 này, các rà soát viên còn tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở để xác định đối tượng được thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế- xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Trước đó, các rà soát viên đã được tham gia tập huấn do huyện và xã tổ chức. Ban chỉ đạo xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng rà soát viên gắn với từng thôn, bản và lập danh sách gia đình cần rà soát đồng thời tiến hành họp dân để tuyên truyền và thông báo thời gian rà soát, ghi phiếu điều tra .

Theo thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 huyện Chợ Đồn, năm 2021, các rà soát viên sẽ thực hiện các nội dung gồm: rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021; Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở để xác định đối tượng được thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế- xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Đối tượng rà soát sẽ bao gồm toàn bộ các hộ dân đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo cho công tác rà soát được thực hiện đúng chủ trương, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức các  hội nghị tập huấn cho các rà soát viên. Huy động lực lượng cán bộ rà soát viên là những người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, đủ trình độ, năng lực, am hiểu địa bàn tham gia vào công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại các thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay các tổ rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại các thôn bản đang tích cực đến từng hộ dân để rà soát, đánh giá đời sống của người dân theo các tiêu chí quy định phấn đấu hoàn thành theo tiến độ  đề ra.

Huyện Chợ Đồn có trên 13.000 hộ dân, theo kết quả đánh giá đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 1.899 hộ nghèo (chiếm 14,42%), 1.200 hộ cận nghèo (chiếm 9,3%). Theo đánh giá của Ban chỉ đạo giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn, năm nay, do mức chuẩn nghèo cao cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự báo tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo sẽ có chiều hướng tăng lên. Tuy vậy, quan điểm của các địa phương về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo vẫn bám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và huyện, đánh giá thực chất, xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới
Bài tiếp theoVắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất