Chợ Đồn tập trung Chuyển đổi số

Ngay sau khi Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành, huyện Chợ Đồn đã  bắt tay vào xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số với các hạng mục: Hạ tầng số, Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số theo từng lộ trình.

 Bưu điện huyện Chợ Đồn tập trung ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh, hướng tới Chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực, dịch vụ.
Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn hướng đến thực hiện có hiệu quả Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, cụ thể huyện đã triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến các cấp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức, đối tượng tham gia; tăng cường sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành giúp việc chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được thuận lợi hơn. Huyện cũng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn đối với từng lĩnh vực, hiện nay 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện đã được trang bị máy tính; tỷ lệ máy tính được kết nối internet đạt 100% (trừ máy tính cần bảo mật); tỷ lệ biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt gần 100%; Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt khoảng 90%; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 85%. Ngoài trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tổ chức, doanh nghiệp cũng sử dụng ngay thiết bị di động như điện thoại thông minh để kết nối, chuyển văn bản thông qua ứng dụng Zalo, gmail,… để triển khai kịp thời các nội dung cần thiết.
Ông Nguyễn Xuân Cương, công dân xã Đồng Thắng chia sẻ: So với trước đây, hiện nay việc giải quyết các thủ tục hành chính được thuận lợi hơn. Người dân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã sẽ được hướng dẫn đăng ký thực hiện các dịch vụ đảm bảo nhanh chóng, không còn phải chờ đợi nhiều ngày như trước kia.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, huyện Chợ Đồn sẽ tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, từng bước xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. Cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao cho người dân và doanh nghiệp; huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đối số; hoạt động của các cơ quan Nhà nước được vận hành tối ưu dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế – xã hội.
Trong giai đoạn năm 2022-2025, huyện sẽ tập trung vào thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và  hệ thống hiện có; Thực hiện tuyên truyền về lợi ích của quá trình chuyển đổi số; tiếp tục Đầu tư xây dựng hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số, nền tảng bảo đảm an toàn an ninh mạng; Ban hành và triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh; Thực hiện đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng; Kiện toàn ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số Bổ sung, thay đổi cơ chế chính sách phù hợp với môi trường số; Triển khai và đánh giá thí điểm chuyển đổi số quy mô nhỏ, thí điểm quy mô lớn trên địa bàn huyện và chuyển đổi số ở một số ngành ưu tiên như: nông nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, công thương, ..
Chị Liêu Thị Dinh, Công chức Văn hoá – Xã hội xã Phương Viên cho biết: Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số của UBND huyện, bản thân chị đã tham mưu cho UBND xã tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của chuyển đổi số. Hiện nay xã đã thành lập 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã và 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn.
Chuyển đổi số góp phần xây dựng xã hội số, thúc đẩy mạnh mẽ và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng, là “chìa khóa” giúp giải quyết nhiều “bài toán khó” trong quá trình quản lý và vận hành phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, huyện Chợ Đồn đang phấn đấu đến năm 2030, cơ bản Chính quyền số được hình thành, hoàn thiện và nâng cao chỉ số về Kinh tế số, Xã hội số; đảm bảo an toàn an ninh mạng./.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 đợt I
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 4 và số 5 tiếp xúc cử tri hai xã Bình Trung và Ngọc Phái

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây