Chợ Đồn tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, nhưng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của huyện Chợ Đồn cơ bản thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống  dịch hiệu quả vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế ổn định.

 Từ sự tập trung chỉ đạo điều hành của của Huyện ủy, HĐND, UBND nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt kế hoạch  năm 2021.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Trên cơ sở chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, Huyện ủy , HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phát triển kinh tế – xã hội theo từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá, quảng bá, liên kết hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm. Theo đó, diện tích gieo trồng cây lúa, ngô đều vượt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 500kg/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 923 tỷ đồng, bằng 104% so với năm 2020. Thực hiện trồng rừng được 771ha, đạt trên 154% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 8/12 đạt 112,88/112,80 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân toàn huyện đạt 12,8 tiêu chí, tổ chức kiểm tra và đôn đốc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Yên Thịnh, Phương Viên) và xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Đồng Thắng, Yên Thượng). Công nhận 02 thôn Nà Pài (xã Bằng Phúc) và Nà Khắt (xã Bằng Lãng) đạt chuẩn thôn nông thôn mới.Duy trì phát huy 20 sản phẩm OCOP đã đạt 3 sao cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, đồng thời  phát triển thêm 09 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Trong năm thành lập mới 12 hợp tác xã, hiện có tổng số 37 HTX đang hoạt động.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực văn hoá – thông tin. Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền nội dung về nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, các ngày Lễ tết, Kỷ niệm trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền trực quan, cổ động lưu động về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các trường học đã thực hiện tốt kế hoạch năm học mới, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp đối với Trường THPT Chợ Đồn năm học 2020-2021 đạt 100%, Trường THPT Bình Trung đạt 98,4%. Thực hiện công tác chính sách người có công, chính sách xã hội, công tác lao động việc làm, công tác dạy nghề theo kế hoạch. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được huyện chỉ đạo quyết liệt, đến nay, có 345 người cách ly tập trung, 14 người cách ly y tế, 785 người cách ly tại nhà và nơi cư trú; có trên 8.000 lượt khai báo y tế; lấy mẫu xét nghiệm PCR trên 2.000 mẫu; huyện đã tiêm được trên 55.000 liều vắc xin, đạt 95,5% số liều vắc xin đã phân bổ, hiện đang tiến hành tiêm vắc xin theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tỷ lệ điều tra khám phá an chung đạt 100% trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Phạt tiền 1.131 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 871.350.000đ.

 Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ công tác như: thu ngân sách còn gặp khó khăn. Tình hình giải ngân thanh toán vốn công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của một số công trình còn chậm. Các hoạt động văn hóa, thông tin, giáo dục… phải tạm dừng, điều chỉnh thời gian thực hiện. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn. Vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn ra và chưa được xử lý triệt để. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra. Một số đơn vị công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ thời gian.
Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
Trên cơ sở kế hoạch năm 2021 và đánh giá kết quả nhiệm vụ thực hiện từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Đồn đặt ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 như sau: Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thế mạnh của địa phương. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã… phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Chủ động phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nâng cao chất lượng, số lượng, bảo vệ thương hiệu các nông sản đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP của huyện, tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản gắn với du lịch, di tích lịch sử ATK… trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, lâm sản, khoáng sản; thực hiện thu ngân sách, các Chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid -19
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục ở các bậc học.  Quan tâm công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử văn hóa vùng ATK, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch.Thực hiện tốt các chính sách xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo.Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các chương trình, đề án, chính sách dân tộc.
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân có liên quan đến an ninh trật tự. Phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, hoàn thành các tiêu chí đề ra, trọng tâm là công tác điều tra khám phá án, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và trật tự an toàn giao thông.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcDanh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao năm 2021 trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp