Chợ Đồn tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

 Làm tốt công tác giải quyết TTHC, góp phần cải thiện chỉ số DCCI cấp huyện

 (Ảnh chụp trước thời điểm chưa quy định bắt buộc đối với đeo khẩu trang

phòng chống dịch Covid-19)

Hiện nay, huyện đã thành lập và duy trì hoạt động 40 hợp tác xã, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ… Hiệu quả hoạt động được thể hiện ở quy mô sản xuất không ngừng mở rộng; doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước tăng lên, qua đó góp phần nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động. Để thu hút đầu tư, UBND huyện đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; công khai đầy đủ chính sách hỗ trợ nhà đầu tư; tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Huyện cũng đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân. Các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được huyện quan tâm tổ chức.

Một trong những hoạt động sáng tạo được huyện duy trì là thường xuyên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo huyện được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó kịp thời giải quyết vướng mắc. Cũng từ các buổi gặp mặt này, doanh nghiệp được thông tin kịp thời chủ trương, chính sách tới các đơn vị. Hoạt động này đã góp phần rút ngắn khoảng cách và tạo sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Với nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính, Chỉ số DCCI của huyện Chợ Đồn những năm qua xếp ví trí khá cao. Năm 2018, năm đầu tiên thực hiện khảo sát, đánh giá Chỉ số DCCI, huyện Chợ Đồn xếp vị trí đầu bảng khối các huyện, thành phố với 71,09 điểm; năm 2019 xếp thứ 3 với 71,03 điểm và năm 2020 vươn lên vị trí dẫn đầu với 93,66 điểm. Điều này thể hiện nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh qua các năm của huyện đã được doanh nghiệp, hợp tác xã ghi nhận.

Kết quả đạt được trong những năm qua là khá khả quan, song huyện cũng còn những khó khăn trong việc kết nối thị trường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp; số hợp tác xã liên kết còn ít; năng lực của một số chủ thể doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khai thác khoáng sản còn phụ thuộc nhiều vào cùng nguyên liệu và yếu tố giá cả trên thị trường… Mặc dù xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhưng chỉ số cải cách hành chính vẫn duy trì ở vị trí thứ 6 trong tổng số 8 huyện, thành phố theo kết quả vừa được UBND tỉnh công bố.

Để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng. Tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, nhất là các hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo liên kết chuỗi, tiêu thụ sản phẩm địa phương; khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình làm việc trong hệ thống quản lý chất lượng ISO. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mức độ 4, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Huyện cũng tiếp tục tổ chức đối thoại, gặp gỡ, gặp mặt các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết vướng mắc và ghi nhận những phản ánh, kiến nghị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, từ đó có điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Huyện luôn xác định, doanh nghiệp có phát triển thì huyện mới phát triển, vì vậy, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp. Huyện cũng quán triệt tinh thần đó tới cán bộ, công chức, nếu gây khó khăn cho doanh nghiệp hoặc cản trở sự phát triển của doanh nghiệp thì sẽ xử lý theo quy chế./.

Bài trướcChợ Đồn: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Bài tiếp theoChợ Đồn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19