Chợ Đồn – Tập huấn Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018

 

 Toàn cảnh thị trấn Bằng Lũng

Tại hội nghị, các điều tra viên được hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, cập nhật, ghi chép thông tin, phương pháp tổng hợp báo cáo phần cung, cầu lao động năm 2017. Theo đó, công tác thu thập thông tin thị trường phần cung lao động được tiến hành đối với tất cả đối tượng từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu việc làm; đối với thu thập thông tin về cầu lao động là những người sử dụng lao động.

Nội dung gồm, thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng cung lao động; thực trạng  lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương. Xác định về thực trạng cầu lao động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động, biến động lao động theo nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

Phạm vi thu thập thông tin, Cung lao động, được tiến hành trên phạm vi toàn huyện. Thực hiện việc ghi chép, cập nhật biến động thông tin tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn các xã, thị trấn. Cầu lao động, 100% doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm 01/7/2018.

Bài trướcHội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 13 mở rộng
Bài tiếp theoHĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6