Chợ Đồn: tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

 

 Đồng chí Hà Sĩ Huân, phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo

tổng điều tra huyện khai mạc.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được triển khai nhằm thu thập những thông tin cơ bản về hộ, nhân khẩu, lao động của hộ và tình hình sản xuất, đời sống của hộ dân cư thuộc phạm vi điều tra; phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. Kết quả cuộc tổng điều tra phục vụ đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đợt tập huấn được chia làm 2 lớp, thời gian tổ chức 2 ngày/1 lớp; theo đó trong thời gian 4 ngày (từ 20/6 – 23/6/2016), các học viên được hướng dẫn quy trình tập huấn nghiệp vụ; chọn mẫu trong điều tra mẫu; thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng; quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phúc tra; hướng dẫn cách ghi, kiểm tra, tổng hợp nhanh các phiếu; thực tập cách phỏng vấn và cách ghi phiếu điều tra tại địa bàn. Thời điểm tổng điều tra là ngày 1/7/2016 và thời gian thu thập thông tin tối đa 30 ngày, từ ngày 1 đến 30/7/2016.

 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản có vai trò quan trọng trong việc đánh giá thực trạng kinh tế – xã hội nông thôn. Đây là cơ sở để ban hành các đề án, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Vì vậy, các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc cần đề cao trách nhiệm trong thực hiện tổng điều tra để có những số liệu chính xác, thực chất, đảm bảo chất lượng./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức học tập Nghị quyết 12 của Đảng
Bài tiếp theoKhai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ vừa học vừa làm tại Chợ Đồn