Chợ Đồn tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  Chuyên viên Chi cục Thống kê huyện truyền đạt các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, trên 80 đại biểu đã được nghe những kiến thức và kĩ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện .

Công tác  thu thập thông tin Tổng điều tra 2019 phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra. Bảo đảm tuân thủ các quy trình điều tra thu thập thông tin; thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phiếu hỏi tổng điều tra  và bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đổi tượng điều tra theo quy định của Luật thống kê.

 Các thành  viên Ban Chỉ đạo, tổ trưởng và điều tra viên 22 xã, thị trấn dự hội nghị tập huấn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Chợ Đồn sẽ được thực hiện vào ngày 01/4/2019, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 -2030…/.

Bài trướcChợ Đồn thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn thành lập chốt kiểm dịch ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi