Chợ Đồn: Tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

 

Đồng chí Hà Sĩ Huân, phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Các Đại biểu dự Hội nghị đã được hướng dẫn các nội dung, quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, gồm: Bảng kê hộ điều tra toàn bộ khu vực nông thôn; Bảng kê hộ tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản khu vực thành thị; Bảng kê trang trại. Qua tập huấn nhằm giúp cho các điều tra viên của 22 xã, thị trấn nhận biết được số lượng, phạm vi, địa chỉ các đơn vị điều tra; đồng thời, đảm bảo quá trình thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác.

Theo kế hoạch, thời gian các xã, thị trấn lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ, bảng kê trang trại và danh sách địa bàn điều tra hộ toàn bộ báo cáo về Ban chỉ đạo huyện chậm nhất là ngày 30/3/2016; Đối với Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện báo cáo về Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh chậm nhất là ngày 02/4/2016. Lập bảng kê là hoạt động rất quan trọng, không thể thiếu trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, chất lượng của công tác lập bảng kê có ảnh hưởng tới sự thành công của cuộc tổng điều tra, do đó các đơn vị cần triển khai thực hiện theo đúng thời gian đã đề ra./. 

Bài trướcCác hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021