Chợ Đồn tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, viên chức

 Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Sở Nội vụ triển khai các văn bản gồm: Luật sửa đổi Luật cán bộ công chức và Luật viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 Qua tập huấn sẽ giúp các cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn các văn bản quy định của Luật mới, từ đó áp dụng vào thực tế đơn vị mình có hiệu quả và đúng Luật. 

Bài trướcChợ Đồn 10/16 xã có lợn mắc bệnh Dịch tả lơn Châu Phi được công bố hết dịch
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 06 về phong trào “ Dân vận khéo”