Chợ Đồn: Tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2013

Nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Đồn, trong hai ngày 25 và 26/11/2013, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các phòng ban thuộc UBND huyện và cán bộ văn hóa – thông tin của 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tham gia tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn và các trang thông tin thành viên (của 14 phòng, ban, ngành và 22 xã/thị trấn); hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin, tư liệu, văn bản trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn và thực hành kỹ năng viết tin bài cho Trang/cổng thông tin điện tử; sử dụng thư điện tử phục vụ hoạt động chuyên môn.

Ngoài ra, lớp tập huấn cũng giới thiệu một số văn bản mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, cung cấp các nội dung liên quan đến thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Lớp tập huấn là dịp để các cán bộ CNTT các phòng ban, cán bộ văn hóa thông tin cấp xã/thị trấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT, khai thác hiệu quả Trang/cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị./.

Bài trướcChợ Đồn: Tiếp tục tập trung phòng trừ sâu ong hại Mỡ
Bài tiếp theoChợ Đồn: Chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc