Chợ Đồn tập huấn Luật quốc phòng năm 2018

 Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa 14, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với 7 chương, 40 điều.  Luật Quốc phòng năm 2018 quy định đầy đủ hơn về công tác quốc phòng của đất nước, nhất là các hoạt động về quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn 5 chuyên đề gồm: Nội dung của Nghị định 168 ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; nội dung của Nghị định số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; nội dung Nghị định số 02 ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự ; nội dung Nghị định số 21 ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02 ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nội dung Nghị định  số 164 ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Hà Sỹ Huân – Phó bí thư huyện ủy –  Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật để chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 đồng bộ và hiệu quả. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt./.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường kiểm soát loài Tôm càng đỏ
Bài tiếp theoGhi nhận về một chuyến đi thực tế tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa