Chợ Đồn tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

 Chợ Đồn tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

 

Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn giới thiệu 5 chuyên đề quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát của đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và việc thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng.

Tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở cơ sở đảng. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; đảm bảo thực hiện dân chủ trong đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bài trướcChợ Đồn thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Bài tiếp theoHội nghị báo cáo viên tháng 9/2017