Chợ Đồn tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện thông qua môi trường mạng internet ở bất cứ nơi đâu, chỉ phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến thông qua các hệ thống thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Từ ngày 01/5/2018, Hệ thống một cửa điện tử của UBND huyện bắt đầu thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. UBND huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trả hồ sơ qua dịch vụ này.

Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; Thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực; Mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho các cá nhân, tổ chức giữa các cán bộ, công chức được nâng cao.Về mức độ giao dịch, năm 2019 cấp huyện có 209 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống, trong đó 174 thủ tục cung cấp mức độ 3, 39 thủ tục ở mức độ 4; cấp xã có 127 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống, trong đó mức 3 có 123 thủ tục, mức 4 có 4 thủ tục; dịch vụ Bưu chính công ích đã được triển khai tại UBND huyện, trong năm 2019 huyện đã trả kết quả qua dịch vụ này được 28 bộ hồ sơ.

 Xã Quảng Bạch khuyến khích cán bộ công chức và người dân sử dụng

dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành

Ông Nông Văn Thẩm, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch cho biết: Thời gian qua công tác cải cách hành chính đã được UBND xã tăng cường thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xã. Năm 2020, xã phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành, đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng ứng dụng các phần mềm dùng chung đã triển khai; Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả.

Mặc dù các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đem lại nhiều tiện ích nhưng tỷ lệ về phát sinh dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích mức độ 3, mức 4 còn thấp, mức độ tương tác của người dân với hình thức giải quyết thủ tục hành chính hiện đại, văn minh chưa cao.Nguyên nhân là do việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tửở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện quyết liệt; Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, ngại thay đổi thói quen làm việc trên môi trường mạng; Nhiều người dân chưa có thói quen, thiếu kỹ năng sử dụng các phương tiện, máy móc để tương tác với cơ quan chức năng qua môi trường mạng, nhất là người dân ở những vùng cao, vùng khó khăn. Đây cũng là khó khăn, thách thức đặt ra đối với các cấp, ngành trong việc hướng đến xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác công tác cải cách hành chính, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến và xem đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Huyện Chợ Đồn sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử;Nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, giúp giảm thời gian gửi – nhận hồ sơ thủ tục hành chính, giảm chi phí giấy tờ, hồ sơ và thời gian đi lại cho người dân; Tăng cường tương tác dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bài trướcChợ Đồn tập trung trồng rừng năm 2020
Bài tiếp theoThực hiện Chỉ thị 16- Người dân huyện Chợ Đồn đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid-19