Chợ Đồn tăng cường thực hiện công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng


Ảnh minh họa ( nguồn Internet )

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn, 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã kiểm sát 100% các quyết định thi hành án hình sự ( THAHS) , trong đó tù có thời hạn 17 người; đã thi hành án 16 người; án treo, cải tạo không giam giữ 39 người ( tăng 02 người so với cùng kỳ năm 2020), đã thi hành xong 06 người, còn lại đang thi hành 33 người.

Thực hiện các quy định theo Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái nhập cộng đồng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng THAHS tại địa phương nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường thực hiện công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng sẽ giúp các đối tượng người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn  xã hội tại địa phương./.

Bài trướcTrực tuyến Chính phủ khóa XV(15) họp phiên toàn thể đầu tiên, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ
Bài tiếp theoBCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện họp, đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử 7 tháng đầu năm và đề ra giải pháp 5 tháng cuối năm 2021