Chợ Đồn tăng cường thực hiện công tác dân vận

 

 Nhân dân xã Phương Viên làm đường giao thông nông thôn

Hiện nay, Khối dân vận cơ sở của huyện Chợ Đồn có tổng số 220 người, trong đó mỗi xã có từ 9 đến 11 người. Khối dân vận các xã, thị trấn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường cải cách hành chính, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nạị, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn phát huy vai trò là nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Từ việc tăng cường công tác dân vận, đã góp phần không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng,  nhân dân đã tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi như: Vay vốn phát triển ngành nghề dịch vụ, xây dựng cơ sở sản xuất gạch nung, ngói xi măng; phát triển cây ăn quả;  mở cửa hàng dịch vụ phân bón, cơ sở sửa chữa cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất… đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tạo nhiều việc làm cho laođộng địa phương. Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh tế, nhân dân còn hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, đường nội thôn, liên thôn … Với việc tuyên truyền, vận động đúng trọng tâm, trọng điểm nên đã đạt được một số thành quả nhất định, hai xã điểm là Đông Viên và Rã Bản đến nay đã đạt từ 9-10 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã Quảng Bạch, năm 2014 thực hiện được gần 500m đường giao thông nội thôn Nà Cà…

Thời gian gần đây, tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn có những diễn biến phức tạp, một số hộ đồng bào Mông có dấu hiệu theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Huyện Chợ Đồn đã thành lập Ban Chỉ đạo 20 tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không theo tổ chức này. Ban chỉ đạo 20 đã  tổ chức được 07 buổi gặp gỡ, tiếp xúc, vận động cá biệt với đối tượng theo tổ chức Dương Văn Mình nhằm làm thay đổi nhận thức của đối tượng, hạn chế sự chống đối hoạt động tuyên truyền của đối tượng ở địa phương, đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phát động tập trung làm điểm tại thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung và thôn Khuổi Sáp, Pù Lùng I,II xã Xuân Lạc với sự tham gia của đông đảo bà con.

Nói về công tác dân vận, đồng chí Lưu Văn Chính, trưởng Ban dân vận huyện cho biết: Thực hiện công tác dân vận, Ban Dân vận huyện đã phối hợp với các ban, đoàn thể của địa phương tuyên tuyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là hiện nay với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thì công tác dân vận càng có ý nghĩa tích cực hơn.  

Thời gian tới, Khối dân vận cơ sở các xã, thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, phát hiện những vấn đề bức xúc, nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên thăm nắm tình hình dân tộc, tôn giáo;  Phối hợp với các tổ chức, hội, triển khai các chương trình hành động như: Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “ Dân vận khéo”, phong trào  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,…

Bài trướcBCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân “ BVANTQ” tỉnh kiểm tra tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoNgân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.