Chợ Đồn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và duy trì công tác phát triển chăn nuôi

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, ngày 20/4/2020 UBND huyện đã ban hành văn bản số 680/UBND-TTDVNN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và duy trì công tác phát triển chăn nuôi. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/01/2019 về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Chợ Đồn; Kế hoạch số 273/UBND-TTDVNN ngày 11/3/2019 về việc ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Đối với các địa phương có Dịch bệnh phải tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng triển khai các hoạt động chống dịch như: mua thuốc khử trùng tiêu độc, vôi bột, các loại quần áo, trang phục tiêu hủy, găng tay, khẩu trang và các vật tư cần thiết khác để tổ chức hoạt động chống dịch theo quy định. Tuyên truyền cho nhân dân, không tái đàn lợn, không vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra khỏi vùng dịch, không nhập lợn giống vào vùng dịch.

 Xã Đồng Thắng tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Đối với các địa phương chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Tăng cường triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Đợt tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh” thời gian thực hiện từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Tổ chức giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về công tác tái đàn phát triển chăn nuôi: Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các bước tái đàn trong chăn nuôi lợn theo nội dung tại Văn bản số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Văn bản số 242/CN-GSN ngày 08/4/2020 của Cục Chăn nuôi về việc một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hướng dẫn, giám sát các cơ sở sản xuất lợn giống, các trang trại, hộ chăn nuôi duy trì, bảo vệ đàn lợn hiện có, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và cung ứng con giống phục vụ nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi. Triển khai ngay việc bắt buộc các hộ chăn nuôi phải kê khai đăng ký chăn nuôi ban đầu với UBND xã, thị trấn trước khi tái đàn đến tất cả các hộ dân trên địa bàn được biết và thực hiện theo. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tái đàn, tăng đàn lợn về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện theo quy định.

Bài trướcCác cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội vẫn đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn
Bài tiếp theoMưa kèm gió lốc làm tốc mái nhà tại xã Xuân Lạc và Nam Cường