Chợ Đồn: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, thu hồi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo

Thực hiện công tác tuyên truyền, cấp Đảng ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 143 khẩu súng các loại, 04 quả lựu đạn, 21 bẫy sắt, 10 kíp nổ, 02 hộp pháp hoa, 04 kg thuốc nổ.

Mặc dù đã nỗ lực thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nhưng hiện nay tình trạng sử dụng súng săn tự chế, súng bắn đạn cồn, bẫy sắt động vật, sử dụng vật liệu nổ trái phép trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Do đó, để thực hiện tốt công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tiếp tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo số liệu thống kê, của ngành chức năng, từ năm 2012 đến nay, huyện đã xảy ra 08 vụ tại nạn do súng săn gây ra, trong đó, 05 vụ gây chết người, 01 vụ gây thương tích, 02 vụ sử dụng súng săn để đe dọa.

  Thu súng săn tự chế, súng bắn đạn cồn tại xã Bằng Lãng

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thu hồi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huyện Ủy Chợ Đồn vừa ban hành Chỉ thị số 14/HU ngày 06/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện. Chỉ thị nêu rõ: Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14, Nghị định số 36/2009/NĐ – CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền và định hướng cho cơ quan thông tin truyền thông, tăng cường công tác phỏ biến, giáo dục pháp luật, các quy định về quaản lý, sử dụng, tác hại, sự nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chúc chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cần thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn thi hành; Các cơ quan Đảng ủy Quân sự, Công an huyện cần tổ chức kiểm tra, quản lý số vũ khí đã cấp cho lực lượng dân quân tự vệ; phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 của Chính phủ.  Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị này đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị./.

Bài trướcHội phụ nữ huyện Chợ Đồn duy trì 120 đoạn đường phụ nữ tự quản
Bài tiếp theoHội Phụ nữ huyện Chợ Đồn tổ chức hội nghị tập huấn Đề án 938 năm 2019