Chợ Đồn tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ theo Chỉ thị 12 của UBND tỉnh

Nhằm quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 9/12/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến gỗ trên địa bàn huyện.

Chợ Đồn tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ

 

Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, các quy định của pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng trên các phương tiện truyền thông, qua các buổi họp thôn, tổ và các hình thức phù hợp khác đến các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất chế biến gỗ thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh, đăng ký kinh doanh và chế độ hóa đơn chứng từ trong sản xuất. Tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tiến hành lập cam kết không thu mua gỗ tròn đối với rừng trồng chưa đủ tuổi khai thác và gỗ rừng tự nhiên.

Giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện. Đảm bảo cung cấp chính xác khối lượng và sản lượng gỗ cho cơ quan thuế làm căn cứ tính thuế, xác nhận hồ sơ vận chuyển lâm sản để tránh tình trạng quay vòng hồ sơ vận chuyển, mua bán lâm sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép. Nghiên cứu thực hiện đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở chế biến gỗ mới gắn với vùng nguyên liệu và sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

Ngành chức năng rà soát, cập nhật danh sách, tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. Kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn về nguồn gốc lâm sản của các cơ sở chế biến gỗ; về điều kiện kinh doanh, đăng ký kinh doanh; việc thực hiện các chế độ kế toán trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ mua bán gỗ, kê khai lâm sản, các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ; việc sử dụng đất, thuê đất để sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến gỗ, xử lý các trường hợp sử dụng, lấn chiếm đất trái quy định, các cơ sở chế biến gỗ gây ô nhiễm môi trường.

Thống kê toàn huyện hiện có 23 doanh nghiệp, cơ sở chế biến, sản xuất đồ mộc; 21 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ván bóc; 6 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ khác… Do đó, để triển khai hiệu quả Kế hoạch đề ra, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hoạt động các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn; định kỳ 06 tháng, một năm báo cáo tình hình thực hiện về Uỷ ban nhân dân huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng./.

 

Tác giả: Thu Thúy

 

 

Bài trướcCông an Chợ Đồn phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch Covid – 19
Bài tiếp theoSáp nhập 2 thôn của xã Ngọc Phái theo Nghị quyết 97 của HĐND tỉnh Bắc Kạn