Chợ Đồn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2021, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, trên địa bàn huyện không diễn ra các hoạt động phức tạp, khiếu kiện đông người ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý, điều hành của UBND huyện.
Tăng cường đối thoại giữa chính quyền với các cơ quan, đơn vị, công dân cũng là hình thức giải quyết tốt các vụ việc.
Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của huyện Chợ Đồn đã thực hiện tốt việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo quy định. Trong năm 2021, tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện là 192 lượt, trong đó cấp huyện 69 lượt, cấp xã 123 lượt. Có 01 đơn khiếu nại về lĩnh vực công chức công vụ, 04 đơn có nội dung tố cáo. Các nội dung tiếp công dân, xử lý đơn thư trong năm chủ yếu liên quan đến thực hiện công tác thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng; đất đai, giải quyết chế độ, chính sách Nhà nước,…
Bên cạnh những kết quả đạt được, do các nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực, một số ít cán bộ, công chức cơ sở còn kiêm nghiệm, thiếu kỹ năng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả đạt được chưa cao, nhiều lúc chưa trả lời thảo đáng những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân. …
Năm 2022, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, các xã, thị trấn. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với các tổ chức, công dân. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcTrạm y tế cơ sở khẳng định vai trò tuyến đầu phòng, chống dịch Covid -19
Bài tiếp theoHội CCB huyện Chợ Đồn tổng kết công tác Hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022