Chợ Đồn tăng cường giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19

Tăng cường triển khai công tác thu ngân sách từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm huyện đã nhận định, công tác thu ngân sách sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo ngành thuế tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thuế huyện Chợ Đồn đã thực hiện là triển khai các phương án thu ngân sách trong từng tình huống; quản lý nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng sắc thuế, từng người nộp thuế trên cơ sở nắm chắc trạng thái hoạt động sản xuất. Tập trung khai thác nguồn thu còn tiềm năng tại các khu vực kinh tế. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế. Tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Khai thác tốt nguồn lực các khoản thu từ đất, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản…

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo từng chức năng theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng quản lý. Tập trung hiện đại hóa quản lý thuế, thực hiện thành thạo ứng dụng quản lý thuế, đẩy mạnh vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử, cải cách hành chính thuế theo đúng lộ trình Tổng cục Thuế đề ra.

 Ngành Thuế huyện Chợ Đồn tăng cường giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19

Nỗ lực thu ngân sách trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hiện nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức Chi Cục Thuế huyện Chợ Đồn có 31 người. Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, ngành Thuế huyện đã bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, huyện triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng nộp thuế như: gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế, giãn thuế và thực hiện hỗ trợ đúng các nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ, phối hợp với cấp ủy chính quyền xã, thị trấn thực hiện công tác thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ. Ông Lê Hùng Xuân, Chi Cục trưởng, Chi Cục Thuế huyện Chợ Đồn cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đơn vị cũng tích cực hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống điện tử để tránh tập trung đông người; trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang tại bộ phận “một cửa” để người dân đến nộp thuế đảm bảo an toàn phòng  phòng, chống dịch Covid -19.

Năm 2021, Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn được Bộ Tài Chính giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước là 110 tỷ 800 triệu đồng. UBND tỉnh, huyện giao 112 tỷ 800 triệu đồng. Kết quả đến ngày 27/7/2021 toàn huyện thu ngân sách được 69 tỷ 670 triệu đồng, đạt 61,8 % chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, huyện giao. Trong đó, các xã, thị trấn thực hiện được hơn 2 tỷ 300 triệu đồng/4 tỷ 652,5 triệu đồng, đạt trên 50 % chỉ tiêu giao. Một số khoản thu như: Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương được trên 15 tỷ đồng/ 24 tỷ 200 triệu đồng, đạt 62,4% chỉ tiêu kế hoạch; Doanh nghiệp quốc doanh địa phương được 66 triệu đồng/200 triệu đồng, đạt 33,0% chỉ tiêu; Khu vực ngoài quốc doanh được trên 6 tỷ 600 triệu đồng/ 22 tỷ 750 triệu đồng, đạt 29,2% chỉ tiêu; thuế thu nhập cá nhân được 1 tỷ 027 triệu đồng/1 tỷ 750 triệu đồng, đạt 58,7% chỉ tiêu kế hoạch; Phí, lệ phí thu được 24 tỷ 057 triệu đồng/ 46 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch giao,.. …

Đảm bảo nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm

Công tác thu ngân sách đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên theo nhận định của ngành Thuế huyện Chợ Đồn, đơn vị cũng gặp một số khó khăn như nguồn thu ngoài quốc doanh chậm, nhất là thu từ thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phát sinh ít. Đối với thuế xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vẫn còn ở mức thấp, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh. Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là các đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ; một số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, một số hoạt động kém,…. Những nguyên nhân này đã phần nào ảnh hưởng đến công tác thu nhân sách tại địa phương trong thời gian qua.

Ngành Thuế huyện Chợ Đồn tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như: tiếp tục làm tốt công tác phân tích, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đánh giá kết quả cụ thể các khoản thu trên từng lĩnh vực, từng sắc thuế và thực hiện nguồn thu bù đắp hụt thu. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị khoảng sản có thông báo thuế trên địa bàn. Chủ động, thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nộp thuế năm 2021. Đối với các đơn vị không thực hiện nộp đúng hạn theo thông báo sẽ có biện pháp đôn đốc, quản lý. Có kế hoạch cụ thể  đối với các khoản thu từ đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn, tăng cường phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn tổ chức quản lý thuế, tổ chức thu, nộp đúng quy định.

Ông Lê  Hùng Xuân, Chi Cục trưởng, Chi Cục Thuế huyện Chợ Đồn cho biết thêm: Để đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, đơn vị đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp quản lý chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng sản và yêu cầu các doanh nghiệp nộp các khoản thuế, phí được tính trong dự toán thu ngân sách Nhà nước huyện Chợ Đồn năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ. Các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu phát sinh,…

Những giải pháp mà huyện Chợ Đồn đã và đang làm đã thể hiện quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021./.

Bài trướcVề việc thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 23/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 316-CV/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy
Bài tiếp theoChợ Đồn hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2