Chợ Đồn tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

Để chủ động chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa, qua đó góp phần đạt được những chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp trong năm 2012, Ngành Nông nghiệp huyện Chợ Đồn đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật, tuân thủ thời vụ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với cây lúa. Cụ thể:

  Hiện, lúa xuân đang trong giai đoạn trỗ bông, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo người dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Đối với lúa xuân đang đến kỳ thu hoạch, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, chỉ đạo nhân dân thường xuyên thăm đồng, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đồng thời thu hoạch khẩn trương, nhanh gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra. Cán bộ khuyến nông các địa phương đã hướng dẫn bà con khi gặt cần cắt sát gốc mạ để thuận lợi cho việc làm đất gieo cấy vụ mùa.

Để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm nay, thực hiện chỉ đạo chung của tỉnh và huyện, thời gian qua, các địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân chuyển đổi từ các giống lúa lai sang giống Bao thai nguyên chủng, đăng ký mua giống lúa nguyên chủng với Chi nhánh Vật tư nông nghiệp của huyện để được nhận cơ chế hỗ trợ giống lúa thuần của tỉnh; đồng thời huyện cũng chỉ đạo nhân dân các địa phương tuân thủ khung thời vụ chung: Gieo mạ từ 5/6 đến 15/6, tuổi mạ 35 – 40 ngày; kết thúc gieo cấy trước 30/7/2012.

Đối với lúa mùa chính vụ, các địa phương trên địa bàn huyện gieo cấy chủ yếu giống Bao thai thuần chủng. Để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa, hạn chế tình trạng thóc bị lép lửng hoặc lép cổ bông, Phòng Nông nghiệp huyện cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện bón phân cân đối theo từng thời kỳ phát triển của lúa; bón lót đầy đủ, bón thúc kịp thời và kết thúc sớm; khi bón phân không tháo cạn nước trong ruộng. Các địa phương cũng cần hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng phân Lân su-pe và Kali để lúa cứng cây, chắc hạt; hạn chế sử dụng phân lân hỗn hợp NPK.

Để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, sau khi cấy nên giữ mức nước nông 1 – 2cm; sau khi cấy khoảng 1 tháng, khi lúa đẻ nhánh xong tiến hành tháo nước phơi ruộng 3 – 5 ngày, sau đó dẫn nước vào ruộng. Đối với những diện tích ruộng thả xen cá cần có kênh, chuôm hoặc thả cá sau giai đoạn lúa đẻ nhánh để không ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh của lúa.

Song song với việc tuân thủ các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, bón phân, Ngành Nông nghiệp huyện cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và chủ động phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa sớm và mạ mùa chính vụ; đồng thời tận dụng nguồn phân chuồng, phân xanh ủ hoai mục để bón ruộng…, đảm bảo dinh dưỡng cân đối giúp lúa mùa phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng vụ mùa của địa phương./.

Bài trướcHội thảo đầu bờ giống ngô lai LVN 146, LVN 092
Bài tiếp theoChợ Đồn: Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ II năm 2012