Chợ Đồn tăng cường các biện pháp thu ngân sách 2019

Theo thống kê của ngành thuế huyện Chợ Đồn, tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng thu ngân sách của huyện đạt 47,2 % kế hoạch. Đối với thu ngân sách các xã, đến nay đã có 12/22 xã, thị trấn đạt chỉ tiêu.

Dự báo tình hình thu ngân sách của huyện năm nay tiếp tục có những khó khăn. Nguyên nhân là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có việc làm; sản phẩm khai khoáng giá thấp; hàng hoá xuất nhập khẩu gần như không đáng kể; tổng mức bán lẻ hàng hoá tuy có tăng nhưng quy mô nhỏ lẻ, sức tiêu dùng của xã hội còn thấp, không những thế, có nhiều doanh nghiệp khai khoáng còn khoản nợ lớn thuế, phí rất khó đòi…

Kết quả 9 tháng đầu năm, tỷ lệ thu toàn huyện đạt 47,2 % là thấp so với kế hoạch. Để thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách năm 2019, ngành thuế huyện Chợ Đồn đã thực hiện một số giải pháp như: tham mưu với UBND thành lập tổ chống thất thu như: mời các đơn vị doanh nghiệp thực hiện ký cam kết nộp ngân sách nhà nước theo kế hoach; trực tiếp làm việc với một số xã có nguồn thu đạt thấp để cùng bàn các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn ; xử lý bằng các hình thức nộp phạt, cảnh cáo, nhắc nhở đối với các đơn vị vi phạm; Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện tuyên truyền chủ trương chính sách về thuế của Đảng, Nhà nước, “Luật quản lý Thuế, các luật thuế sửa đổi, bổ sung để người nộp thuế và người dân hiểu rõ việc thực hiện các chủ trương chính sách về thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân; xuyên làm tốt công tác đối thoại, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Phối hợp với các đơn vị phòng, ban, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, phân tích, đánh giá nguồn thu phát sinh năm 2019 (trừ thu tiền sử dụng đất). Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích đầy đủ những nhân tố ảnh hưởng làm giảm số thu ngân sách trên địa bàn, tham mưu cho UBND huyện các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 Từ sự tuyên truyền các chính sách về thu thuế có hiệu quả, các cửa hàng, doanh nghiệp trên

địa bàn huyện đều đã tham gia nộp thuế theo quy định.

03 tháng cuối năm để hoàn thành 124 tỷ 600 triệu đồng là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Do vậy, Uỷ ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản số 1395/UBND – CCT, ngày 30/9/2019 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề ra, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Cụ thể tăng cường quản lý tốt đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, đảm bảo quản lý 100% đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh cố định và đối tượng nộp phí, lệ phí. Thực hiện biện pháp chống thất thu, quản lý, khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn; tiếp tục đôn đốc đối với các cá nhân, hộ gia đình còn nợ tiền sử dụng đất Chi cục Thuế quản lý đôn đốc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước; thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất và các khoản thu khác vào ngân sách theo đúng quy định của nhà nước; quan tâm các khoản thu đối với các Doanh nghiệp vãng lai tham gia hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện, thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Triển khai thực hiện quyết liệt việc thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất không để phát sinh nợ đọng thuế mới,…

Bài trướcHĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường
Bài tiếp theoHội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019