Chợ Đồn sơ kết công tác tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2020

 Đồng chí Dương Văn Hoàn – Phó chủ tịch UBND – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Huyện Chợ Đồn hiện có 20 điểm giao dịch tại 20 xã, thị trấn với 257 tổ tiết kiệm và vay vốn.Trong 6 tháng đầu năm, huy động nguồn vốn tín dụng đạt 300,8 tỷ đồng tăng 10,1 tỷ đồng so với cuối năm 2019 trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt gần 27 tỷ đồng, huy động tiền gửi tổ chức cá nhân đạt trên 22 tỷ đồng, huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn  đạt trên 6,2 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trên 3,3 tỷ đồng và hoàn thành 106,3% chỉ tiêu kế hoạch. Đến cuối tháng 6, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo thực hiện giải ngân được hơn 53 tỷ đồng với 1308 hộ vay ở các chương trình: Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn, giải quyết việc làm… Tổng dư nợ cho vay các chương trình của NHCSXH huyện đạt hơn 300,2 tỷ đồng tăng gần 10 tỷ đồng so với cuối năm 2019, tốc độ tăng trưởng 3,35%. Do nỗ lực trong công tác quản lý, giám sát nên tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,22 % so với tổng dư nợ. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCS xã hội huyện Chợ Đồn sẽ tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời, tập trung giải ngân nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của nhân dân phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

 Ông Hoàng Văn Hậu – Phó giám đốc  NHCSXH tỉnh trao giấy khen của NHCSXH Việt Nam

cho các tập thể, cá nhân huyện Chợ Đồn có thành tích đóng góp

 cho hoạt động của NHCSXH năm 2019 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hậu – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu trong những tháng cuối năm, Ngân hàng và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cần tập trung các giải pháp giải quyết triệt để nợ xấu, nợ quá hạn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tiền gửi; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhằm bảo đảm nguồn vốn cho vay đúng đối tượng; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng qua đó góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam,  lãnh đạo NHCSXH tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội.

Bài trướcHội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội nông dân huyện Chợ Đồn giai đoạn 2015 – 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tập huấn hoạt động hè năm 2020