Chợ Đồn-Sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2015

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Đồng thời thường xuyên bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt 4 nội dung công tác; chú trọng việc xây dựng lực lượng và chất lượng; đảm bảo tốt việc duy trì nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong công tác huấn luyện, đối với lực lượng thường trực đơn vị đã thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu, đảm bảo đủ thời gian, quân số tham gia đạt 98,9%, qua kiểm tra được đánh giá xếp loại khá; đối với dân quân tự vệ, đến ngày 29/6 có 30/30 đơn vị đã tổ chức huấn luyện xong, quân số tham gia đạt 99%, kết quả 100% đơn vị huấn luyện đều đạt, trong đó có 06 đơn vị đạt giỏi. Triển khai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 100 học sinh Trung học phổ thông. Cùng với đó, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang huyện.

          Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác quân sự ở một số đơn vị cơ sở còn chưa chủ động; nắm bắt nội dung tập huấn của cán bộ dân quân tự vệ chưa đảm bảo; công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện của cơ sở còn chậm; Công tác kiểm tra, đôn đốc của cán bộ các cấp có lúc còn hạn chế…

          Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể về công tác quân sự, công tác Đảng, chính trị, hậu cần và công tác kỹ thuật; trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung thực hiện tốt việc giao quân 2015 theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện./.

Bài trướcLễ phát động “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015
Bài tiếp theoNgân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015