Chợ Đồn: Sơ kết công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011- 2015

 

 Toàn cảnh hội nghị

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ, những năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã từng bước đổi mới công tác đánh giá cán bộ đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy trình, quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, toàn diện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá, phân loại cán bộ. Theo đó, tỷ lệ cán bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng lên qua các năm, năm 2011 là 183 người thì đến năm 2015 tăng lên 213 người; tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 741 năm 2011 lên 1.014 năm 2015…

Công tác đánh giá cán bộ đã kịp thời phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực công tác tốt; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ, đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời là cơ sở quan trọng để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

 Bên cạnh kết quả đạt được, việc đánh giá cán bộ vẫn còn những hạn chế, một số đơn vị thực hiện còn chung chung, thiếu cụ thể; một số cán bộ chưa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý điều hành nên nội bộ thống nhất chưa cao, tình trạng nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình còn khá phổ biến…

Đồng thời, tại Hội nghị,  đã công bố quyết định luân chuyển, điều động cán bộ đối với đồng chí Dương Văn Hoàn – nguyên trưởng phòng người có công, sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn khoá 20 nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu chức danh phó bí thư huyện uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Hà Sĩ Huân./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ nhất
Bài tiếp theoChợ Đồn Chủ động phòng tránh Tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp nghỉ hè