Chợ Đồn sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị

       Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Chợ Đồn đã đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nên một phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo các nội dung trong chỉ thị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương như: đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp gắn việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, phát huy dân chủ tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo đó, nhiều cấp Ủy đã cụ thể hóa việc nêu gương gắn với các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Một số đơn vị đã định hướng nội dung nêu gương, tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên mạnh dạn đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực… Những việc làm trên đã đẩy mạnh tinh thần tương thân, tương ái, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương.

 Các tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen.

       Qua 3 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, đã có nhiều mô hình làm tốt, cách làm hiệu quả theo tấm gương của Bác; đóng góp công sức, trí lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiêu biểu như hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Bằng Lũng đã xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình “ ống tiền tiết kiệm”; hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Nhuận áp dụng khoa học kỹ thuật để thực hiện các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao; Hội cựu chiến binh thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ hội viên cựu chiến binh nghèo xoá nhà tạm, nhà dột nát; mô hình học tập và làm theo của Đảng bộ công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ “ công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân vì nước quên thân – vì dân phục vụ, công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá”; Đảng bộ trung tâm y tế thực hiện lời dạy của Bác “ lương y như từ mẫu”; việc thực hiện tiết kiệm để ủng hộ, giúp đỡ các chaú phân trường vùng sau, vùng xa gặp khó khăn của chi bộ văn phòng – dân vận và chi bộ Tuyên giáo trực thuộc Đảng bộ khối Đảng.

       Tại hội nghị đã có 14 tập thể, 16 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen và đề nghị tỉnh khen 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014