Chợ Đồn siết chặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong những năm qua đã có nhiều văn bản về quản lý sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo được ban hành. Việc tuyên truyền, thực hiện công tác này cũng đã được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra, đã có vụ việc,  đối tượng bị đưa ra truy tố trước pháp luật vì sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép. Do đó,   huyện Chợ Đồn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác này.

Cùng với công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hàng năm, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ vào thực tế của địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện kiện toàn BCĐ các cấp về “Quản lý vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ”.  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Công an xã Tân Lập kiểm đếm vũ khí tự chế đã vận động, thu hồi được

Huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 sửa đổi, bổ sung năm 2019 và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hô trợ và tiền chất thuốc nổ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; hoạt động mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ trái phép vẫn còn diễn ra.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuộc nô trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 130, ngày 27/9/2021, về tuyên truyền, vận động, thu gom, tiêu huỷ và đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ thực hiện với những nội dung sau: Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thông chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh., ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, ,sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và  tiền chất thuốc nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu xót trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ, qua đó tham mưu cho các cấp, các ngành xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  gắn với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ va tiền chất thuốc nổ. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giao nộp và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nô, ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khâu, mua bán, tàng trữ, vận chuyên, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ. Tổ chức thu gom và tiểu huỷ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ trái phép trên địa bàn huyện. Các Phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải xác định công tác phòng chống  các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  và tiền chất thuốc nổ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị để tập trung tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các  nhiệm vụ được giao. Phẩn đẩu giảm tối đa hoạt động mua bán, sản xuất, vận chuyển; tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ.

Nghĩa Tá là một trong những xã trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ. Qua trao đổi, đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Bí thư đảng ủy xã Nghĩa Tá cho biết thêm: “Để thực hiến tốt công tác  tuyên truyền, vận động, thu gom, tiêu huỷ và đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên phải có trách nhiệm trong thu nộp súng săn. Qua đó nâng cao nhận thức và vận động người dân thu nộp …”

Số vũ khí  tự chế mà Công an xã, công an viên xã Nghĩa Tá vận động, thu hồi được trong thời gian qua
Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2021, đã vận động, thu giữ 34 khẩu súng các loại, (gồm 01 súng kíp, 21 súng cồn, 02 súng hơi, 10 súng tự chế); thu giữ 03 nòng giảm thanh; 272 viên đạn các loại; 01 nòng súng; 01 báng súng; 02  nỏ; 02kg đạn chì; 0,1kg thuốc nổ; 1,001kg đạn  nấm chì; 01 kích điện; 02 bẫy săn; 01 chiếc bơm tay cao áp; 01 gậy rút ba khúc bằng kim loại; 01 thanh kim loại có gắn lữi dao  bằng kim loại; 01 bộ xung kích điện; 01 rọ tre; 01 vợt đánh cá. Phát hiện 04 trường hợp  vận chuyển linh kiện, đạn chì qua đường bưu điện, thu giữ 01 kg đạn bi, 01 kg đạn nấm chì; 02 nòng súng( linh kiện).  UBND xã Quảng Bạch ra quyết định xử phạt 01 vụ, 01 trường hợp về hành vi sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, số tiền phạt là Ba triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, phạt tiền Ba triệu đồng.  UBND xã Xuân Lạc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ, 03 đối tượng, phạt tiền 11 triệu đồng. UBND xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng với hành vi sử dụng sung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép, phạt tiền chín triệu đồng. UBND  xã Yên Thượng xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi vi phạm về sử dụng  vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, phạt tiền ba triệu đồng. UBND xã Đồng Thắng xử phạt 01 vụ, 02 đối tượng vi phạm hành chính về hành vi sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tái quy định, phạt tiền Bốn triệu đồng. UBND xã Đồng Lạc xử phạm vi phạm hành chính 01 trường hợp có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phạt tiền ba triệu đồng.

 Lực lượng Công an tiến hành phân loại số VK, VLN, CCHT do nhân dân giao nộp.

Để siết chặt công tác quản lý vũ khí, nhất là xử lý vi phạm về vũ khí tự chế, trước hết các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí. Cần coi trọng công tác phát hiện những đối tượng tự chế tạo súng vào mục đích săn bắt để kịp thời ngăn chặn ngay từ hành vi ban đầu. Trong công tác tuyên truyền, cần chú trọng tới địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, có diện tích rừng tự nhiên lớn; thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động người dân vào các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp cũng cần bám sát địa bàn và tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý những đối tượng tự chế và sử dụng các loại súng tự chế; lấy lực lượng công an xã, dân quân đến công an viên làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ thôn, bản trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào kinh tế, giúp người dân làm giàu chính đáng, qua đó nâng cao đời sống, nhận thức để tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Tác giả: Hoàng Lan

 

Bài trướcHội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2022
Bài tiếp theoNgười dân cần cảnh giác trước những tin nhắn giả mạo về chi trả hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp