Chợ Đồn sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 Công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

đã được huyện Chợ Đồn triển khai.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2018, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Chợ Đồn đã tổ chức tập huấn và hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra . Toàn huyện được chia thành 147 địa bàn điều tra. Trong tháng 1/2019, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức tuyển chọn điều tra viên, thực hiện công tác cập nhật và lập bảng kê và đến 25/3 đã hoàn thành rà soát cập nhật bảng kê. Tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã, 22 tổ trưởng và 72 điều tra viên về phương pháp kỹ năng  điều tra thu thập thông tin, sắp xếp phân bổ tài liệu tuyên truyền như băng đĩa, băng zôn khẩu hiệu, pa nô áp phích cho Ban chỉ đạo cấp xã theo đúng số lượng và tình hình thực tế của từng địa phương.

Ông Nguyễn Như Đinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện, Phó ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Chợ Đồn cho biết: Kết quả lập bảng kê tại thời điểm tháng 3/2019, toàn huyện có 13.321 hộ dân cư. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra do vậy các điều tra viên thực hiện điều tra được lựa chọn rất kỹ càng, đáp ứng đủ yêu cầu của phương án điều tra, phần lớn là các cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, thị trấn, am hiểu công nghệ thông tin, có tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi được lựa chọn, các điều tra viên được tập huấn để nắm bắt về phương án tổng điều tra, nhận biết được vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng, nắm được quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra, hiểu được quy định về nhân khẩu thực tế thường trú. Điều tra viên cũng được hướng dẫn về cách hỏi, ghi phiếu từng câu hỏi trong phiếu điều tra. Ban chỉ đạo huyện cũng đã hướng dẫn tất cả điều tra viên cài đặt chương trình, hướng dẫn cập nhật bảng kê trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh và thực hành sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin. Nhìn chung, điều tra viên đã nắm được những kỹ năng cơ bản và những kiến thức được truyền đạt trong quá trình tập huấn. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được huyện Chợ Đồn thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian quy định.

Tin tưởng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hợp tác của mỗi người dân trên tinh thần “khai đúng, khai đủ”, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của huyện Chợ Đồn sẽ đạt hiệu quả, chất lượng cao./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức hội nghị tập công tác tôn giáo năm 2019.
Bài tiếp theoỦy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý I/2019