Chợ Đồn: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 

 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế họach thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20; Thông qua chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và một số nội dung quan trọng khác.

Những nội dung được triển khai sẽ giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng và toàn diện tình hình của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành chương trình hành động; tổ chức tốt các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Bài trướcĐại biểu HĐND huyện Chợ Đồn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại các xã, thị trấn
Bài tiếp theoHố sụt lún ở Chợ Đồn lại xuất hiện