Chợ Đồn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội

 Chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội

tại điểm văn hóa xã Ngọc Phái ( Nguồn ảnh Sầm Thị Thu Trang)

Theo kết quả tổng hợp của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trong tháng 8/2020 trên địa bàn huyện Chợ Đồn có 1.714 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, với tổng số tiền chi trả 662.715 triệu đồng. Trong đó, số trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng 16 trẻ,  người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 08 người, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo 84 người, người cao tuổi 553 người, người khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP 785 người, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng 268 người. Hiện nay, công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được phòng LĐ-TB&XH huyện ký kết hợp đồng với Bưu Điện huyện thực hiện qua hệ thống các điểm Bưu điện văn hoá xã, đối với các trường hợp đặc biệt do tuổi cao, người khuyết tật đặc biệt nặng… không thể đến điểm bưu điện lĩnh tiền thì nhân viên bưu điện có trách nhiệm đến chi trả tận nhà đối tượng. Việc chi trả qua hệ thống Bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội được người dân hưởng ứng tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội còn một số khó khăn nhất định như: hiện nay phần lớn hồ sơ chi trả bảo trợ xã hội được thông qua phần mềm một cửa liên thông tuy nhiên hệ thống máy móc một số địa phương chưa đồng đều, cấu hình thấp…nên đôi khi còn chậm. Một số hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng triển khai chưa kịp thời nên còn tình trạng một số đối tượng phải nhận truy lĩnh. Công tác quản lý đối tượng, cập nhập biến động tăng/giảm đối tượng, điều chỉnh đối tượng có lúc có nơi chưa kịp thời…

Để công tác trợ giúp bảo trợ xã hội được thực hiện tốt hơn, trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; Chỉ đạo việc rà soát, lập hồ sơ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, lập, lưu trữ hồ sơ, thường xuyên cập nhật thông tin về đối tượng, quản lý chặt chẽ theo quy định, đồng thời cũng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo trợ xã hội để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm công dân trong giám sát cộng đồng; thường xuyên kiểm tra việc xét duyệt các đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm chính sách; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo thuận lợi cho các đối tượng được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định./.

Bài trướcLãnh đạo tỉnh, huyện dự Lễ khai giảng năm học mới tại các trường học
Bài tiếp theoChợ Đồn phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020