Chợ Đồn quan tâm thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các đoàn thể và các ban, ngành liên quan, công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào theo đạo và các nhóm đạo được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội luôn được huyện Chợ Đồn chú trọng thực hiện.
Đến nay, toàn huyện có 37 cơ sở thờ tự tín ngưỡng, người chuyên thực hành tín ngưỡng, trên 3.000 người theo tôn giáo. Các hoạt tín ngưỡng, các nhóm, tổ, họ đạo cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Việc xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng tôn giáo được thực hiện kịp thời. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã vận động được 20 hộ, 108 khẩu từ bỏ và ký cam kết từ bỏ không tham gia tổ chức bất hợp pháp. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 20 xã, thị trấn; 6 tháng đầu năm kết nạp được 31 quần chúng ưu tú là người có đạo vào hàng ngũ của Đảng…
Thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo từ đầu năm đến nay huyện Chợ Đồn đã ban hành các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; trao đổi, gặp gỡ, động viên người có chức sắc, tín đồ tiêu biểu trong các ngày lễ trọng đại; vận động đồng bào không tin, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp.
Trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào các tôn giáo, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở  luôn quan tâm, tạo điều kiện để tín đồ tôn giáo được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm thăm hỏi, động viên, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ.,…. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã góp phần cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản diễn ra thuần túy, tuân thủ pháp luật. Các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, người chuyên thực hành tín ngưỡng thường xuyên phối hợp tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Đồng chí Liêu Trọng Thể – Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lạc cho biết: Thời gian qua, xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện, tỉnh tăng cường việc nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, tổ chức bất hợp pháp,… đấu tranh, ngăn chặn đối với các hình thức tôn giáo có yếu tố cực đoan, hoạt động mê tín dị đoan. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào theo đạo và các nhóm đạo, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 14/7/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1420/UBND-NV thực hiện tuyên truyền công tác tín ngưỡng, tôn giáo quý III năm 2022  đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn nội dung, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo đến các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn; đến các thôn, tổ có đồng bào theo đạo và các nhóm đạo trên địa bàn theo phạm vi quản lý. Huyện cũng quan tâm thực hiện tốt các thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức tôn giáo.
 Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, huy động các lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, chống lại các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm xóa nhà dột nát, thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng quy ước, hương ước đến tất cả các thôn, bản; quan tâm làm tốt công tác cán bộ, nhất là bố trí cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcKiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoV/v tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây