Chợ Đồn quan tâm thực hiện công tác gia đình

Những năm qua, huyện Chợ Đồn đã quan tâm, chú trọng đến công tác gia đình, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

 Bà con nhân dân thôn Pác Cuồng, xã Yên Thịnh múa sạp vui Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.
Huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch liên quan đến về công tác gia đình như: nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, pháp luật về gia đình; tập trung nguồn lực từ ngân sách, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia các giải pháp cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm lo, giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế bền vững, hạnh phúc; Gắn việc thực hiện công tác gia đình với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác xây dựng gia đình, quản lý chặt chẽ chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi kết hôn trái pháp luật, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em,…
Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tuyên truyền  về  Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Pháp lệnh Dân số đến hộ gia đình, nhất là hộ gia đình trẻ.  Cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh,  các chuẩn mực, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của dòng họ; chủ động phòng ngừa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến gia đình.
Anh Bàn Văn Nguyên, Trưởng thôn Bản Ca, xã Bình Trung cho biết: Là thôn đa số là đồng bào Dao sinh sống, trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Do vậy thời gian qua, các ban đoàn thể của thôn đã tích cực tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, giúp bà con nhận thức đầy đủ hơn về việc chấp hành tốt pháp luật liên quan đến gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Với những nỗ lực trong thực hiện công tác gia đình, kết quả năm 2021, huyện đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn khen thưởng 01 gia đình tiêu biểu xuất sắc trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức xây dựng Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Yên Thịnh, Đồng Lạc, Bằng Phúc; thăm hỏi và tặng quà gia đình gặp hoả hoạn và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tại xã Yên Mỹ và xã Nghĩa Tá được 06 xuất quà nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2021; In ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được 1600 tờ, hình thức cấp phát miễn phí cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Hội LHPN xã Bằng Lãng tổ chức Hội thi tuyên truyền bình đẳng giới, xây dựng gia đình Việt nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, Ngày 14/6/2022, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 1170/UBND –VHTT về việc tổ chức các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022  với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.  Theo đó, UBND huyện yêu cầu các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung  tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam thông qua các hình thức như: treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thiết thực như: mít tinh, hội nghị, tập huấn, tọa đàm chuyên đề, hội thi, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện,…
Chị Hoàng Thị Kiều En, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồng Lạc cho biết: Hưởng ứng các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, Hội phụ nữ xã đã tổ chức giao lưu bóng chiều hơi trong chị em phụ nữ, đồng thời chỉ đạo các Chi hội phụ nữ các thôn lựa chọn các nội dung để tổ chức như: tọa đàm, mít tinh, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ,….
Các hoạt động được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về  công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới tôn vinh các giá trị cao cả của gia đình Việt Nam.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt