Chợ Đồn quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 Các nữ doanh nhân của huyện tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh cho nữ doanh nhân do Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức.

Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp các tổ hợp tác ( THT), HTX phát triển như: chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển kinh tế tập thể; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Cùng với đó, huyện cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ quản lý của các HTX, THT; cử thành viên tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức để nâng cao nhận thức về nội dung, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước và Luật HTX năm 2012. Đồng thời triển khai các nội dung chính sách về đất đai cho các HTX; tạo mọi điều kiện để các HTX được tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ; phối hợp thực hiện chuyển giao khoa học – công nghệ cho các HTX; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường cho các THT và HTX…

Chị Giá Thị Luân, Giám đốc HTX Hồng Luân, xã Tân Lập cho biết: Bản thân vừa là Giám đốc của HTX Hồng Luân chuyên sản xuất bún khô vừa là người trực tiếp bán các sản phẩm OCOP của huyện. Khi mới thành lập HTX, tôi rất lo lắng vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên được huyện quan tâm hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc,… đã giúp những cơ sở sản xuất như chúng tôi có thêm động lực, quyết tâm để mở rộng quy mô sản xuất. Trong thời gian tới, tôi mong muốn huyện tiếp tục liên lạc, kết nối, cung cấp các thông tin cần thiết để các doanh nghiệp, HTX thuận lợi trong việc sản xuất tiêu thụ sản.

Hiện nay, huyện Chợ Đồn có 42 HTX, các HTX của huyện đã chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa chủ lực của địa phương; một số HTX đã tích cực đưa các sản phẩm mới ra thị trường hoặc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu như: ……Việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các THT, HTX đã góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tổ viên là những lao động địa phương. Thông qua hoạt động THT, các tổ viên đã có cơ hội học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; sử dụng có hiệu quả vật tư, nguồn vốn, lao động.

Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, đến năm 2025 huyện sẽ hỗ trợ trên 50% các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; phấn đấu có 60 HTX đang hoạt động, trong đó 50 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; hoạt động của HTX hiệu quả đạt trên 50%, doanh thu bình quân đạt 1 tỷ triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 420 triệu đồng/HTX. Thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 65 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX đạt 52 triệu đồng/năm. Đối với THT phát triển 16 THT với thành viên tham gia 150 người, doanh thu bình quân 360 triệu đồng/THT/năm. Lợi nhuận bình quân đạt  210 triệu đồng/năm.

 HTX  Hồng Luân, xã Tân Lập tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể.

Để kinh tế tập thể, nhất là loại hình HTX tiếp tục có nhiều cơ hội phát triển. Huyện Chợ Đồn sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, địa phương đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã, hiểu rõ bản chất, mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào mục tiêu kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 05 năm và hằng năm của huyện; thực hiện rà soát, phát hiện các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả để đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch số của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về  thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban liên quan để hỗ trợ THT, HTX nhằm tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Triển khai các chương trình hỗ trợ, ưu đãi cho các HTX như: Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực; Chính sách thành lập mới, đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý, thành viên HTX, cán bộ quản lý nhà nước về KTTT; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá; hỗ trợ lãi suất cho các HTX khi vay vốn từ các ngân hàng thương mại…

Mục tiêu của huyện Chợ Đồn là xây dựng và phát triển KTTT, HTX năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân,  củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất là đối vơi HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

Bài trướcChợ Đồn nỗ lực xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở
Bài tiếp theoChợ Đồn xây dựng phương án đón công dân đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương đảm bảo quy định phòng chống dịch