Chợ Đồn phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 1 giai đoạn (2021 -2025)

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, UBND huyện Chợ Đồn vừa ban hành Quyết định số 5771 ngày 19  tháng 11 năm 2021 phê duyệt hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đợt 1 giai đoạn 2021 – 2025.
 Theo đó, sẽ có 8 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã Yên Thịnh, Phương Viên, Ngọc Phái, Quảng Bạch được hỗ trợ làm nhà ở với tổng kinh phí 560 triệu đồng.  Riêng năm 2021, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn, huyện đã tổ chức hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng cho 7 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã Phương Viên, Yên Mỹ, hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ một hộ nghèo tại xã Yên Phong làm nhà ở.

Ngôi nhà của bà Trương Thị Thủy – Tổ 16 thị trấn Bằng Lũng được hỗ trợ xây dựng năm 2020.
Ngoài ra, huyện cũng huy động các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và  các chương trình xã hội hóa khác để xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa …. giúp các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có điều kiện xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Đây là một trong những hoạt động quan trọng có ý nghĩa lớn đối với công tác an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở huyện , từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Tác giả: Hương Liễu

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tích cực triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19
Bài tiếp theoKhai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khoá XX