Chợ Đồn phát triển kinh tế rừng

 

Từ năm 2000 trở lại đây, thực hiện trồng rừng theo các Dự án 661, Chương trình trồng rừng 147, huyện Chợ Đồn đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng. Các địa phương hưởng ứng trồng rừng nhiều như: xã như Bình Trung, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Đại Sảo…qua đó, từng bước nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện. Năm 2010, tỷ lệ độ che phủ đạt 57,3% thì đến năm 2018, độ che phủ rừng đã đạt 79,95%. Từ phát triển kinh tế rừng, đến nay trên địa bàn huyện có hơn 70% số hộ ở nông thôn có thu nhập từ kinh tế rừng. Bình quân thu nhập từ kinh tế rừng của các hộ gia đình chiếm 40 – 50% tổng thu nhập hàng năm. Kinh tế rừng không chỉ góp phần xoá đói, giảm nghèo mà còn giúp một số hộ dân vươn lên làm giàu chính đáng.

  Người dân khai thác rừng trồng, giúp tăng thu nhập cho gia đình.

Để phát triển kinh tế rừng hiệu quả, huyện cũng đã thành lập các Ban phát triển rừng cấp xã và cấp thôn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, để hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân, chỉ đạo lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ nhân dân trồng và đầu tư chăm sóc rừng, ban hành nhiều cơ chế chính sách vay vốn hỗ trợ lãi suất cho nhân dân đầu tư trồng và chăm sóc rừng, phát huy hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước; chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tuyển chọn các loại giống cây trồng tốt, đủ tiêu chuẩn phù hợp với đất đai, khí hậu từng vùng để trồng cây có giá trị kinh tế cao, quy hoạch từng vùng để phát triển cây trồng phù hợp.

Đồng chí Đặng Trần Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sảo cho biết: thời gian qua  xã đã thực hiện tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trồng rừng, do thấy hiệu quả từ việc phát triển kinh tế rừng nên bà con các thôn đã tích cực hưởng ứng, đến nay nhiều hộ gia đình của xã đã có thu nhập từ trồng rừng.

Kinh tế rừng đã khẳng định lợi ích bền vững cho người dân huyện Chợ Đồn.  Tuy những năm gần đây, tình trạng sâu ong hại cây mỡ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người trồng rừng. Nhưng huyện đã tích cực việc triển khai các biện pháp diệt trừ và định hướng,  khuyến khích người dân phát triển các loại cây trồng khác như cây keo, lát, quế, hồi.

Năm 2018, toàn huyện trồng mới được hơn 940 ha rừng, đạt 110 % kế hoạch giao. Năm 2019, huyện có kế hoạch trồng 1.055 ha rừng. Để đạt kế hoạch và tiếp tục đưa kinh tế rừng ngày càng phát triển thì ngay ở mỗi vụ trồng rừng, ngành chuyên môn cũng như người dân cần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; Cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sơ chế, chế biến lâm sản đóng trên địa bàn, tạo động lực cho người dân yên tâm trồng rừng.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các văn bản mới có hiệu lực từ 01/01/2019 về Luật Lâm nghiệp quy định cụ thể về nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp; chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp thì các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân để mọi người cùng hiểu và thực hiện đảm báo đúng quy định góp phần bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản để nâng cao giá trị rừng./.

Bài trướcBan chỉ huy quân sự huyện giao ban công tác quý I/2019
Bài tiếp theoBảo tàng tỉnh khảo sát lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử tại huyện Chợ Đồn