Chợ Đồn: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, kinh nghiệm của bản thân, Người uy tín của huyện Chợ Đồn đã không ngừng học tập kinh nghiệm, nghiên cứu văn bản của cấp trên để triển khai đến toàn thể bà con trong thôn, tổ mình. Đặc biệt hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì việc tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn càng có ỹ nghĩa hơn.

Điển hình như ông Triệu Hữu Lý, dân tộc Dao Người có uy tín của thôn Nà Lịn, xã Tân Lập. Chứng kiến cuộc sống khó khăn, vất vả của đồng bào mình nhất là nỗi khó khăn về giao thông đi lại trong thôn, ông đã phối hợp với các tổ chức của thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn hiến 4.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, vốn của chương trình 135 năm 2014 với chiều dài 800m. Năm 2015, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp ngày công xây dựng đường giao nông thôn vốn thuộc chương trình Nông thôn mới với chiều dài 530 m. Không dễ để bà con đồng ý hiến đất và góp công xây dựng đường giao thông nông thôn, bởi với sự hiểu biết còn hạn chế, đồng bào Dao thôn Nà Lịn luôn nghĩ mình còn nghèo không có tiền đóng góp mà chỉ muốn trông chờ hoàn toàn vào sự đầu tư của nhà nước. Ông Lý đã giải thích, phân tích để bà con hiểu, từ đó tự nguyện hiến đất đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn.

Ông Triệu Hữu Lý cho biết: Hiện nay, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho thôn đường giao thông, các dự án phát triển sản xuất. Tuy nhiên nếu người dân không nỗ lực thực hiện thì các chương trình đầu tư cũng không thể phát huy hiệu quả. Vì vậy ông đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn phải biết nỗ lực từ chính bản thân mình kết hợp cùng việc góp sức để xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi thì mới đạt được hiệu quả.

 Ông Triệu Hữu Lý- người uy tín thôn Nà Lịn thường xuyên đọc báo

để bổ sung kiến thức về phát triển KT-XH 

 

Quan tâm đến công tác dân tộc, những năm qua huyện Chợ Đồn đã tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, do vậy đời sống của đồng bào đã từng bước được cải thiện, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Giai đoạn 2010-2015, huyện đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được trên 10.500 lượt hộ; thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 5.000 lượt hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tham quan học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh cho trên 600 lượt người có uy tín; tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014 thành công tốt đẹp. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Từ năm 2010 đến nay đã đầu tư xây dựng được 78 công trình thiết yếu như hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hệ thống thủy lợi. Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ và các chính sách dân tộc giúp đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, hạn chế được tình trạng di dịch cư tự do.

 Trao giấy khen cho người uy tín tiêu biểu năm 2015

 

Người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, Họ đã góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, nhà nước; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân phát triển giao thông, bảo vệ môi trường; vận động nhân dân giữ vững trật tự trị an, an toàn xã hội; phát huy tốt truyền thống văn hóa các dân tộc. Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa bàn huyện đã gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Họ cũng là những người có uy tín tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo./.

Bài trướcThị đoàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng.
Bài tiếp theoBan đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2016