Chợ Đồn phát huy vai trò người có uy tín trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở

 Bằng uy tín, kinh nghiệm của bản thân, những năm qua đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc của huyện Chợ Đồn đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo đồng bào, giúp bà con các dân tộc thêm tin yêu và một lòng đi theo Đảng.

Có dịp cùng chị Hoàng Thị Mai, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bản Cuôn II, xã Ngọc Phái tại một buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại thôn, mới thấy  rõ vai trò, hiệu quả của đội ngũ các già làng, trưởng bàn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Do đặc điểm của thôn đa số là đồng bào Dao sinh sống, trình độ nhận thức có những hạn chế nhất định nên chị Mai cần phải có những cách riêng để tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ví dụ là phải truyền đạt bằng tiếng dân tộc, thậm chí thông qua những câu chuyện, nhân vật điển hình của chính thôn, bản mình. Chị Mai chia sẻ: “Để tuyên truyền có hiệu quả, chị đã tập trung nghiên cứu, trao đổi với các ban, đoàn thể của thôn, khi họp thôn đã lồng ghép công tác tuyên truyền theo từng nội dung cần triển khai. Có lúc lại tuyên truyền miệng về những vấn đề thời sự, nóng hổi đang diễn ra. Dù với cách nào, miễn sao có hiệu quả và bà con hiểu từ đó chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”

Còn đối với chị Nguyễn Thị Hương, người uy tín thôn Nà Đao, xã Phương Viên. Thời gian qua, chị đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đời sống mới. Từ sự gương mẫu, nhiệt tình trong công việc mà bà con nhân dân thôn Nà Đao luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Có thể nói, trong những năm qua, người uy tín trên địa bàn huyện đã làm tốt vai trò của mình trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia phát triển kinh tế xã hội, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ vững an ninh trật tự tại thôn, tổ, bản. Họ đã đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đời sống mới, thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

                                    
 Nước sinh hoạt về đến tận nhà nhờ sự quan tâm của Nhà nước

Quan tâm đến công tác dân tộc, những năm qua huyện Chợ Đồn cũng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, do vậy đồng bào đã từng bước được cải thiện, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Giai đoạn 2010-2015, huyện đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được trên 10.500 lượt hộ; thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 5.000 lượt hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tham quan học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh cho trên 600 lượt người có uy tín; tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014 thành công tốt đẹp. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Từ năm 2010 đến nay đã đầu tư xây dựng được 78 công trình thiết yếu như hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hệ thống thủy lợi. Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ và các chính sách dân tộc giúp đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, hạn chế được tình trạng di dịch cư tự do.

Để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thời gian tới, lực lượng công an các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.Bài trướcKhai trương xưởng nước uống Pò Nà, thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoGắn biển khánh thành công trình đường thanh niên tại xã Phương Viên