Chợ Đồn phát huy lợi thế tiềm năng đất đai phát triển cây đậu tương

 Duy trì gìn giữ giống đậu tương địa phương qua các vụ trồng hằng năm

(Ảnh người dân thôn Phiêng Cà, xã Nam Cường kiểm tra độ chắc hạt của cây)

Theo số liệu của cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp từ năm 2015-2020, toàn huyện có 239 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây đậu tương qua các vụ, năng xuất bình quân từ 15tạ-18tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 392,0 tấn. Năm 2021, toàn huyện trồng được 50,25 ha/40 ha đạt 125,63 ha kế hoạch giao, bằng 128,48 % so với cung kỳ năm 2020, năng xuất ước đạt 18,38 %, sản lượng ước đạt hơn 70 tấn. Các xã có diện tích trồng cây đậu tương duy trì ổn định qua các năm là Xuân Lạc, Nam Cường, Tân Lập, Quảng Bạch.

Thực trạng sản xuất cây trồng đậu tương tại các địa phương cho thấy hằng năm trên địa bàn huyện khoảng 40 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại các xã khu Bắc, diện tích trồng cây đậu tương của các hộ nhỏ lẻ, rải rác khoảng từ 300- 1.500m2/hộ; sử dụng giống địa phương lâu năm, chưa có sự đầu tư, thâm canh nên năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, sản phẩm chủ yếu sử dụng phục vụ đời sống gia đình như: làm giá đỗ, đậu phụ, chăn nuôi… Do giá trị thu nhập từ cây đậu tương chưa cao, đầu ra của sản phẩm chưa có thị trường ổn định nên người dân chưa chú trọng phát triển mở rộng diện tích trồng hàng năm.

Theo số liệu khảo sát diện tích tại 11/20 xã, thị trấn của huyện hiện còn 122,0 ha diện tích còn khả năng phát triển trồng cây đậu tương. Với các điều kiện canh tác, tiềm năng đất đai để phát triển mở rộng diện tích trồng cây đậu tương tại một số xã, nhiều diện tích đất đồi, đất soi bãi, người dân chỉ trồng một vụ cây ngắn ngày trong năm, chưa tận dụng hết tiềm năng đất đai để luân canh, tăng vụ.

Xuất phát từ thực tế trên, với lợi thế tiềm năng về đất đai, cùng sự tham mưu đắc lực của các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp. Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn xây dựng Phương án “Hỗ trợ phát triển cây đậu tương trên địa bàn huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2022-2026” nhằm phát triển cây đậu tương theo hướng thâm canh tăng năng suất, sản lượng, sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và có gắn kết với tổ chức, cá nhân sơ chế, bao tiêu sản phẩm ổn định, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Được Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, thông qua tại kỳ họp thứ hai, Nghị Quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về việc thông qua cơ chế, chính sách, kinh phí thực hiện phương án Hỗ trợ phát triển cây đậu tương trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Với dự toán số kinh phí thực hiện là hơn 1,5 tỷ đồng trong 5 năm, dự kiến hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng tham gia phương án với 70% kinh phí mua giống, vật tư (đối với các hộ trồng 500 m2 trở lên với xã đảm bảo thực hiện từ 03 ha trở lên) và hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết và công tác quản lý, chỉ đạo.

Để chủ động phối hợp triển khai, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả phương án hỗ trợ phát triển cây đậu tương thành vùng trồng tập trung, tạo ra sản phẩm ổn định, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tăng giá trị cho người sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, ngày 24/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phương án Hỗ trợ phát triển cây đậu tương trên địa bàn huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2022-2026, năm 2022. Dự kiến thực hiện 50 ha (02 vụ là vụ Xuân và vụ hè thu), sản xuất tập trung tại các xã khu Bắc của huyện Chợ Đồn là Nam Cường, Xuân Lạc, Quảng Bạch và Tân Lập.

Ông Hoàng Văn Giang, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (Phụ trách nông lâm nghiệp) UBND xã Nam Cường cho biết:  Đậu tương là cây trồng được người dân tại các thôn của xã trồng từ rất lâu, có những gia đình truyền qua bao thế hệ không bỏ giống cây trồng này. Do phù hợp với khí hậu, đây cũng là cây dễ trồng trên đồng ruộng, soi, bãi, đất đồi và trồng được 02-3 vụ trong năm, với thời gian sinh trưởng ngắn khoảng từ 70-90 ngày (tùy thuộc loại giống), có thể trồng xen canh, luân canh tăng vụ. Năm 2021, xã Nam Cường trồng được 7,25 ha/04 ha đạt 181,2 % diện tích kế hoạch giao. Với tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp của toàn xã hiện còn có thể phát triển cây đậu tương là 60 ha, tập trung tại các thôn Bản Lồm, Bản Quá, Phiêng Cà. Tiếp tục vận động người dân tận dụng phát huy tiềm năng lợi thế đất đai của địa phương để phát triển cây đậu tương trên địa bàn xã, hướng tới là cây trồng mang lại thu nhập thường xuyên cho người trồng.

Từ chủ trương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Quyết định, kế hoạch của UBND huyện, sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn hiện nay các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đang tích cực triển khai tuyên tuyền sâu rộng phương án để Nghị quyết thực sự được đưa vào đời sống của nhân dân, từng bước hình thành và phát triển vùng trồng cây đậu tương tập trung, xây dựng mối liên kết, tiêu thụ sản phẩm tạo ra thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, góp phần vào chỉ tiêu chung phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.


Bài trướcHuyện đoàn tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” năm 2021
Bài tiếp theoHội nghị tuyên truyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp