Chợ Đồn: Phát huy hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

Từ năm 2007 đến nay, huyện đã đầu tư nguồn vốn trên 10,7 tỷ đồng để xây dựng 26 công trình cấp nước sạch tại một số địa phương trong huyện, trong đó một số công trình có kinh phí đầu tư khá lớn như: Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Chom, xã Đồng Lạc; thôn Khuổi Cườm, xã Bằng Phúc (gần 1 tỷ đồng), công trình cấp nước Khau Toọc, xã Yên Nhuận (hơn 750 triệu đồng)…

Từ việc triển khai xây dựng cho đến quá trình quản lý, sử dụng các công trình đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân địa phương. Nhiều nơi, nhân dân đã chủ động hưởng ứng, đóng góp công sức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đại diện Ban Quản lý các dự án huyện Chợ Đồn cho biết: Quá trình đầu tư xây dựng các công trình cấp nước từ khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, lựa chọn đơn vị thi công đến quá trình thi công, xây lắp công trình đều được thực hiện đúng theo quy định. Quá trình thi công có sự giám sát, đôn đốc thường xuyên của cán bộ kỹ thuật.

Các địa phương đã chủ động thành lập Ban Giám sát xã, phân công thành viên theo dõi tiến độ, chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với cán bộ Ban Quản lý huyện trong quá trình giám sát thi công, kịp thời phát hiện khi có sai sót trong quá trình xây dựng. Không chỉ vậy, Ban Giám sát cấp xã cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng các công trình.

Mặt khác, chính quyền các cấp từ xã đến từng thôn, bản đã tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư, đặc biệt là những hộ dân được hưởng lợi từ công trình. Người dân đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tham gia khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng, tìm nguồn nước, thiết kế bể chứa nước, xây trụ vòi, lắp đặt đường ống dẫn nước… Nhờ đó, các công trình được thi công đảm bảo yêu cầu thiết kế, sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đều phục vụ hiệu quả nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân.

Sau khi được nghiệm thu, các công trình được bàn giao lại cho chính quyền xã, thôn quản lý, sử dụng dưới hình thức tự quản. Tại một số thôn, người dân đã chủ động xây dựng quy chế quản lý, sử dụng cụ thể, thành lập tổ quản lý công trình hoặc phân công cá nhân phụ trách việc vận hành, sửa chữa đường ống nước; tổ chức thu tiền quản lý, sửa chữa công trình hàng quý, hàng tháng hoặc tiền đóng góp bình quân hàng năm đối với các hộ dân sử dụng. Một số nơi, người dân đã chủ động tự khắc phục, sửa chữa công trình khi có sự cố xảy ra, đảm bảo duy trì nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Đối với việc sử dụng các công trình chung của địa phương, trong đó có các công trình nước sạch, những người đứng đầu như trưởng thôn, trưởng bản có tiếng nói quan trọng trọng việc quản lý, điều hành chung. Không chỉ là người đi đầu trong việc xây dựng, ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tại địa phương, các trưởng thôn, trưởng bản còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân có ý thức đoàn kết, chia sẻ, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian qua, các công trình nước sinh hoạt không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng sâu vùng xa mà còn tăng thêm trách nhiệm, phát huy sự đoàn kết của cộng đồng dân cư trong quá trình cùng tham gia giám sát, xây dựng, quản lý và sử dụng công trình. Chính từ những công trình cấp nước sinh hoạt này, đời sống của các hộ dân đã từng bước được cải thiện và bảo đảm hơn, góp phần vào việc cải thiện đời sống kinh tế – xã hội của địa phương…/.

Bài trướcChợ Đồn sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bài tiếp theoChợ Đồn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập