Chợ Đồn phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 

 Chợ Đồn phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay, các tổ chức, cá nhân trong địa bàn huyện Chợ Đồn tùy theo chức năng và nhiệm vụ, cùng thực hiện để hưởng ứng tuần lễ như: tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, trung tâm văn hoá bằng các hình thức: toạ đàm, thăm quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục, thể thao.. Tại lễ phát động huyện Chợ Đồn đã kêu gọi các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, hội, cơ sở giáo dục, các em học sinh và toàn thể nhân dân trong huyện, tích cực hưởng ứng, tham gia tuần lễ học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội, góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động, phát triển kinh tế, văn hoá nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dịp này, huyện Chợ Đồn đã tổ chức quyên góp quỹ khuyến học năm 2017./.

Bài trướcĐại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện Chợ Đồn tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu năm 2017