Chợ Đồn: Phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương tổ chức đợt thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước năm 2021. Đợt thi đua  tập trung vào các các lĩnh vực, các hoạt động trực tiếp và liên quan đến cuộc bầu cử như công tác lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyên truyền; giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác chính xác, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Tổng kết đợt thi đua các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện sẽ được Ủy ban Bầu cử huyện lựa chọn trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện xem xét các hình thức khen thưởng như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Xét tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bầu cử. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện sẽ xem xét lựa chọn 02 tập thể và 03 cá nhân trong số các tập thể, cá được đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về công tác bầu cử. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp huyện đề nghị không quá 01 tập thể hoặc cá nhân; mỗi xã, thị trấn đề nghị không quá 01 tập thể và 02 cá nhân trình Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Ngoài ra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng để khen thưởng theo quy định thẩm quyền.

Bài trướcTăng cường chỉ đạo tổ chức sản xuất, nuôi thủy sản năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn: Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên